مهارت های ذهنی

قدرت درونی انسان , راز شگفت انگیز اشرف مخلوقات بودن

مغز فیزیکی شما صرفاً وسیله نقلیه ای است که توسط ذهن حقیقی تان که یک میدان انرژی است ، استفاده می شود. تمام مواد فیزیکی یک میدان انرژی است که از سطوح مختلف ارتعاشی تشکیل شده است که فیزیکِ آن را تشکیل می دهد. رویدادها و شرایط زندگی یک فرد نیز ارتعاشی از انرژی است....
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.

عالیجناب ذهن
 

نا آشنایی با قوانین ذهن ریشه همه نارضایتی ها، محدودیت ها، فقر، اضطراب ها و ناهماهنگی هاست و آگاهی از « اصول لایتغیر ذهنی» کلید تحقق بزرگترین، جنون آمیزترین و بلندپروازانه ترین رویاهای شماست

مجوزها