مهارت های ذهنی

قانون ارتعاش در خلق و جذب خواسته ها

قانون ارتعاش رابطۀ پیچیده ای بین واقعیت و ارتعاش شما وجود داره . ارتعاش شما امضای شخصی شماست که شامل افکار، عقاید ، احساسات  و رفتار شما می شه . رابطۀ بهم پیوسته ای بین این ارتعاش و تصوّر شما از واقعیت هم وجود داره . از اونجاییکه ما در هر زمان فقط روی یک...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.

عالیجناب ذهن
 

نا آشنایی با قوانین ذهن ریشه همه نارضایتی ها، محدودیت ها، فقر، اضطراب ها و ناهماهنگی هاست و آگاهی از « اصول لایتغیر ذهنی» کلید تحقق بزرگترین، جنون آمیزترین و بلندپروازانه ترین رویاهای شماست

مجوزها