مهارت های ذهنی

قانون ارتعاش در خلق و جذب خواسته ها

قانون ارتعاش رابطۀ پیچیده ای بین واقعیت و ارتعاش شما وجود داره . ارتعاش شما امضای شخصی شماست که شامل افکار، عقاید ، احساسات  و رفتار شما می شه . رابطۀ بهم پیوسته ای بین این ارتعاش و تصوّر شما از واقعیت هم وجود داره . از اونجاییکه ما در هر زمان فقط روی یک...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست