مهارت های ذهنی

اصول ضمیر ناخودآگاه و تحلیلی کوتاه از داستان یوسف پیامبر

اصول ضمیر ناخودآگاه : در این مقاله به تحلیل داستان حضرت یوسف خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه ار اصول ضمیر ناخودآگاه تا به حال آموخته ایم .و به نکات مهمی اشاره خواهیم کرد . تحلیلی بر آنچه که برادران حضرت یوسف بر اساس ذهن خودآگاه تحلیل گر خود انجام داده و وقایعی را رقم زدند...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست