سپاسگزاری

آثار سپاسگزاری و جذب برکات در زندگی

بدون دیدگاه

آثار سپاسگزاری به عنوان قدرتمندترین تکنیک ویژه جذب، ساده ترین روش برای ایجاد احساس خوب در ذهن و قلب شمازیادست. هر چقدر بیشتر بابت نعمت ها و داشته های تان سپاسگزار باشید . خداوند نعمت های زیادی را از مبادی مختلف و بی پایان وارد زندگیتان خواهد کرد.

در این مقاله می خواهیم در مورد سپاسگزاری و اصول ذهن ناخودآکاه و جذب برکات با شما صحبت کنیم و به شما همراهان خوبمان تبیین کنیم . که چطور می توانید با استفاده از اصول بدون تغییر ذهن ناخودآکاه و سپاسگزاری نعمت های بی پایان را جذب زندگی تان کنید ، نداشته هایتان را در حوزه های مختلف مالی ، سلامتی ، روابط عاشقانه، فرصت های کسب و کار و همه برکات زندگی دست پیدا کنید.

سپاسگزاری قویترین ارتعاش به کائنات است . هر چقدر بیشتر بابت موهبت ها و داشته هایتان سپاسگزار خداوند باشید ، نعمت ها و برکات بیشتری را وارد زندگیتان خواهد کرد. وآثار سپاسگزاری را به وضوح درک خواهید کرد.

shokrgozari_01
شکرگزاری

اصول صحیح سپاسگزاری چیست؟

اصول صحیح سپاسگزاری که بصورت مفصل در دوره سطح دو سپاسگزاری ، در مجموعه عالیجناب توسط استاد منصوری به همراه اصول ذهن ناخودآکاه تدریس می شود . پایه ای ترین و در عین حال ساده ترین روش انتقال فکر و حس مثبت به ذهن ناخودآکاه است . که با توجه کردن به موهبت ها و داشته هایتان و سپاسگزاری از خداوند قویترین ارتعاش را به کائنات و جهان هستی ارسال می کنید.

ارتعاش و آثار سپاسگزاری نسبت به بقیه ارتعاشات و تکنیک های انسانی بسیار بسیار قوی تر و بسیار قدرتمندتر از همه آنها بصورت یکجاست. به عبارتی سپاسگزاری قدرتمندترین و بی نظیرترین تکنیک اهدایی خداوند به همه انسان ها در طول تاریخ بوده است.  وقتی بابت چیزی سپاسگزار باشید . در حال فرستادن ارتعاش آن به کائنات هستید . و کائنات با توجه به ارتعاشی که از شما دریافت می کند. خواسته های شما را بیشتر وارد زندگیتان خواهند کرد.

shokrgozari_02
ارتعاش خواسته

چطور می توانیم با استفاده از سپاسگزاری ارتعاش خواسته و اهدافمان را به کائنات بفرستیم؟

وقتی بابت نعمت هایی که خداوند به شما داده است سپاسگزار باشید . در حال توجه کردن به نعمت های تان هستید . و خداوند آن نعمت ها را توسط ذهن ناخودآکاهتان بیشتر وارد زندگیتان خواهد کرد. وقتی بابت خواسته‌ها و آرزوهایتان سپاسگزار هستید . در حال توجه کردن به خواسته ها و آرزوهای تان هستید. البته در مقالات ویژه مختص آثار سپاسگزاری بیشتر در مورد قانون تغییرناپذیر سپاسگزاری توضیح خواهیم داد.

اما می خواهم به شما بگویم که دلیل اینکه هر چه قدر از قانون سپاسگزاری استفاده میکنیم . و بابت نعمت ها و خواسته های مان خدا را شکر میکنیم به این دلیل است که داریم فرکانس و ارتعاش خواسته هامون را ارسال می کنیم . و به تناسب و حجم و سرعت آن ارتعاشات خواسته هایمان وارد زندگی می شود.

قانون جذب به زبان ساده می گوید که وقتی به چیزی توجه می کنید . آن را در زندگیتان جذب می کنید. بر اساس تعریف ساده قانون جذب وقتی هر چیزی را در کانون توجه ذهن و قلبتان قرار می دهید. در حال جذب آن به زندگی خود هستید. و پس از مدتی آن چیز وارد زندگیتان می شود. به عبارتی ، قانون جذب مانند طناب می ماند. وقتی به هر چیزی توجه می کنید طناب جذب به آن چیزی که توجه کرده‌اید را جذب زندگیتان می کند.

به عبارتی وقتی سپاسگزار موهبت ها و داشته هایتان نیستید، وقتی به بی پولی، بیماری و نبود کار فکر می کنید قانون جذب بدون هیچ توجهی به شرایط بیرونی شما در محیط زندگیتان،  بی پولی، بیکاری و بیماری و افراد نامناسب را وارد زندگیتان خواهد کرد. اما برعکس وقتی با سپاسگزاری توجه ذهنتان را به داشته ها و موهبت هایتان می گزارید. مثلا به پول و ثروت و سلامتی و آدم های مناسب و نقاط قوت آنها توجه می کنید بر اساس قانون جذب و آثار سپاسگزاری برکات بیشتر و بیشتری در همه زمینه های زندگی را وارد زندگیتان می کنید.

shokrgozari_03
فکر به خواسته

چه چیزی باعث می شود که وقتی به هر چیزی فکر میکنیم آن را جذب میکنیم؟

قانون جذب بر اساس قانون ارتعاش عمل میکند. قانون جذب یک قانون ثانویه است و قانون اولیه قانون ارتعاش است. اما ممکن است بپرسید که ارتعاش چیست؟

قانون اولیه و ثانویه جذب

وقتی به هر چیزی فکر میکنیم در حال فرستادن فرکانس آن به کائنات هستیم  و کائنات با توجه به ارتعاش که از ما دریافت می کنند خواسته و ناخواسته ای را وارد زندگی ما می‌کنند. ذهن انسان یک دستگاه بسیار بسیار قدرتمند تولید کننده فرکانس و ارتعاش به جهان هستی و کائنات است. منظور از کائنات به هر چیزی که در این دنیا وجود دارد به جز خودتان و خدا را کائنات می گویند   در حقیقت این موضوع توسط ذهن ناخودآگاه همه ما اتفاق می افتد که در دوره های تخصصی که توسط استاد منصوری آموزش داده می شود بصورت شفاف تبیین می شود.

برای مثال ؛ وقتی به بی‌پولی فکر می‌کنید در حال فرستادن ارتعاش آن هستید و ذهن ناخودآگاه با توجه به ارتعاش که از ذهن خودآگاه دریافت می کنند مصادیق بی پولی را وارد زندگیتان خواهند کرد. وقتی به ثروت و پول فکر می‌کنید در حال فرستادن ارتعاش ثروت و پول به کائنات هستید و کائنات با توجه به ارتعاشی که از ذهنتان دریافت می‌کنند مصادیق ثروت را وارد زندگیتان خواهد کرد.

احساسات ، قطب نمای جذب

احساسات ما انسان ها دقیقاً مانند قطب نما عمل می کنند. وقتی احساس تان خوب است در حال فرستادن ارتعاش مثبت به ذهن ناخودآگاه و از طریق آن به کائنات هستید بنابراین ، وقتی احساس تان بد است باید احساس تان را مثبت کنید زیرا در احساس بد شما در حال فرستادن ارتعاش منفی به کائنات و جهان اصلی هستید.

سپاسگزاری قدرتمندترین روش مثبت کردن احساسات

وقتی احساس تان بد است باید احساس تان را مثبت کنید زیرا در احساس بد شما در حال فرستادن ارتعاش منفی به کائنات و جهان اصلی هستید. بنابراین سپاسگزاری به عنوان قدرتمندترین تکنیک توجه به موهبت ها و داشته ها و نقاط قوت زندگی شما می تواند افکار و احساسات شما را به سمت مثبت و در جهت ورود خواشته هایتان به زندگی سوق دهد.

به عبارتی سپاسگزاری یکی از ساده ترین کارهای است که که باعث می‌شود احساس خوبی پیدا کنید و ارتعاش مثبت را از طریق ذهن ناخودآگاه به کائنات بفرستید. هنگامی که احساستان بد است و احساس خوبی ندارید برای خوب کردن احساستان می توانید از قانون و آثار سپاسگزاری استفاده کنید.

 

با آگاهی سپاسگزار باشیم و برکات را جذب کنیم.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

عالیجناب ذهن
 

نا آشنایی با قوانین ذهن ریشه همه نارضایتی ها، محدودیت ها، فقر، اضطراب ها و ناهماهنگی هاست و آگاهی از « اصول لایتغیر ذهنی» کلید تحقق بزرگترین، جنون آمیزترین و بلندپروازانه ترین رویاهای شماست

مجوزها