مرداد ۱۳۹۸

راز نبوغ انیشتین

راز نبوغ انیشتین  انیشتین ،مترادف محبوب واژه نبوغ می توان گفت که نام «انیشتین» به نوعی با واژه نابغه گره خورده است و انیشتین مترادف بسیار محبوبی برای واژه « نبوغ » بوده است . در واقع همه ما می دانیم که انیشتن در فیزیک یک نابغه بود. او به اندازه یک ستاره خواننده راک شهرت داشت . به نظر شما چرا وی در طول تقریبا صد سال اینهمه موفق و محبوب بوده است ؟ واکاوی نبوغ و رمز موفقیت او به شما کمک می کند...