مرور برچسب

موفقیت

120 باور ثروت ، فراوانی ، سلامتی و عشق ( به همراه فایل های طلایی)

عبارات تاکیدی قدرتمندترین و موثرترین و در عین حال سریعترین راه جذب تمام آنچه می خواهید به سوی شما و زندگی شما جذب شود ، هست . برای خلق زندگی رویایی و رسیدن به اهدافی که لیاقتش را دارید ، اصول موفقیتی لازم است که باید آنها را رعایت کنید و…

رتبه برتر کنکور شوید

" ناپلئون هیل" نویسنده کتاب « بیندیشید و ثروتمند شوید» که میلیونها نسخه از آن دانلود شده و هنوز بعد از گذشت دهه ها یکی از پرفروش ترین کتاب ها در دنیاست می گوید ؛  نبردهای زندگی همیــشه به نفع قویتــرین ها و سریعتــرین ها پایان نمی پذیرد…

با سپاسگزاری هر چه می خواهید جذب کنید

« ھرکس که قدردان و سپاسگزار باشد بیشتر و به حد کفایت به او عطا خواھیم کرد .  ھرکس که قدردان نباشد ، ھرآنچه  راکه  دارد از او بازمیستانیم » سپاسگزاری قانونی جهانی است که تمام زوایای زندگی شما را در بر می گیرد . ایمان داشته باشید اگر از…

با دیدن این ویدیو ذهنتان تنها برای ثروت ، فراوانی و موفقیت برنامه ریزی خواهد شد – جاستین پری

اگر می خواهید در مدت کمی به بزرگ ترین اهداف زندگی تان برسید ، باید به شما بگوییم در صورتی که ذهن ناخودآگاه خود را در این راه با خود همراه کنید و ار راه های برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه اطلاع کافی داشته باشید ، رسیدن به هر آرزویی برای شما…