مرور برچسب

عشق

120 باور ثروت ، فراوانی ، سلامتی و عشق ( به همراه فایل های طلایی)

عبارات تاکیدی قدرتمندترین و موثرترین و در عین حال سریعترین راه جذب تمام آنچه می خواهید به سوی شما و زندگی شما جذب شود ، هست . برای خلق زندگی رویایی و رسیدن به اهدافی که لیاقتش را دارید ، اصول موفقیتی لازم است که باید آنها را رعایت کنید و…

جذب عشق با قدرتمندترین عبارات تاکیدی

بر اساس اصول ذهن ناخودآگاه و قانون جذب عشق ،  شما قادرید با استفاده از کلام و احساسات مثبت ، بر روی ذهن ناخودآگاه خود اثر گذاشته و عشق را به سمت خود جذب کنید  . زندگی یک بازیست و بدون آگاهی از قوانین این بازی نمی‌توان در آن برنده شد…