مرور برچسب

عبارات تاکیدی

120 باور ثروت ، فراوانی ، سلامتی و عشق ( به همراه فایل های طلایی)

عبارات تاکیدی قدرتمندترین و موثرترین و در عین حال سریعترین راه جذب تمام آنچه می خواهید به سوی شما و زندگی شما جذب شود ، هست . برای خلق زندگی رویایی و رسیدن به اهدافی که لیاقتش را دارید ، اصول موفقیتی لازم است که باید آنها را رعایت کنید و…

رتبه برتر کنکور شوید

" ناپلئون هیل" نویسنده کتاب « بیندیشید و ثروتمند شوید» که میلیونها نسخه از آن دانلود شده و هنوز بعد از گذشت دهه ها یکی از پرفروش ترین کتاب ها در دنیاست می گوید ؛  نبردهای زندگی همیــشه به نفع قویتــرین ها و سریعتــرین ها پایان نمی پذیرد…