شهریور ۱۳۹۸

ثروت و راز یک درصدی ها ( بخش سوم )

ثروت و راز یک درصدی ها ( بخش سوم) شماره پنج. شما چیزی نمی خرید ، شما دارایی تون رو سرمایه گذاری می کنین " وارن بافت "، بازرگان توانمند ، سرمایه گذار و بشر دوست که دارایی اون نزدیک به ۸۴ میلیارد دلارِ ، وی جزو ۱ درصدی های دنیاست پس میشه گفت که چیزهایی زیادی راجع به پول درآوردن می دونه . برای کسی در جایگاه وی، واقعا زندگی بی زرق و برقی داره که در نوع خودش جالبه ....