مرور برچسب

خلق پول

فرمول خلق بی دردسر پول چیست ؟

طبق یکی از اصول ذهن ناخودآگاه هر چیزی که امروز تجربه می کنید حاصل نظام تفکر و سیستم ذهنی است که تا بحال داشته اید . وقتی تمایل شدیدی به کسب پول و ثروت داشته باشید و نحوه خلق پول را نمی دانید ، و این مسئله ذهن شما را دائما به خود مشغول…