مرور برچسب

جذب فراوانی

جذب فراوانی با طلایی ترین عبارت های ثروت آفرین

بر اساس قوانین ذهن ناخودآگاه در جهان تمام خواسته ها و اهداف ما به مقدار نامحدود و از منابع و راه های بی شماری قابل حصول هستند و فراوانی به معنای عام آن در تمام لایه های جهان جاری است . عبارت های تاکیدی ثروت آفرین یکی از موضوعات بسیار مهم و…