مرور برچسب

باور

باورها و ذهنیت ثروتمندان – دن لاک

آیا تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که تفاوت افراد ثروتمند با فقیران در چیست؟ آیا در ارثی که به برخی ثروتمندان رسیده باعث شده آنها ثروتمند شوند ؟ ! آیا بخاطر ارثی که به فقیران نرسیده باعث شده فقیران ، فقیر باشند ؟ ! البته که برای هر دو مورد…