مرور برچسب

آنتونی رابینز

  • آنتونی رابینز – ۶ نیاز اساسی انسان ها
  • نیاز اساسی انسان ها چیست و راز موفقیت کدام است ؟ بیش از یک میلیارد نفر در روی زمین میزان دارایی خالص خودشان را با ارزش واقعی خودشان برابر و یکسان می دانند ! به عبارتی ، به اندازه ای که پول و ثروت دارند خودشان را ارزشمند می دانند یا به…