ضمیر ناخوداگاه

ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید

بدون دیدگاه

ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید چیست ؟ در نگاه اولیه و سطحی رابطه توحید با ذهن و بویژه ذهن ناخودآگاه مثل ایجاد ارتباط بین فوتبال و افراد سالخورده است ! هر چقدر از زوایای متفاوت سعی می کنی رابطه ای بین آنها ایجاد کنی به بن بست می رسی ، کاری از پیش نمی بری و در آخر هم نتیجه گیری می کنی که اصلا چه ربطی بهم دارند ! مگر باید بهم ربط داشته باشند ؟! اصلا ارتباط دادن آنها بهمدیگر اشتباه است و اصولا ارتباط دادن آنها به یکدیگر کاری عبث و بیهوده و اتلاف وقت و انرژی است !

ارتباط ذهن ناخودآگاه و توحید از چه نوعی است؟!

تا اینجای داستان شاید مجاب شده باشی که واقعا ارتباطی بین آنها وجود ندارد . اما موضوع هنگامی جالب می شود که در صفحه قاب جادویی بصورت تصادفی می بینی که ؛ نیروی بدنی و قیافه و ظاهر پیشکسوت ۸۹ ساله فوتبال با مرد جوان ۳۰ ساله غیرفوتبالی برابری می کند !

در یک لحظه تمام رشته های تفکریت پنبه می شود . چرا که پازل پوچ بودن ارتباط بین فوتبال و افراد سالخورده را به وضوح نشان می دهد ! متوجه می شوی ، میشود ۸۹ ساله بود و با انرژی برابر با جوان ۳۰ ساله به رقابت پرداخت و حتی از آن هم جلوتر زد و بهش فائق آمد ! نتیجه می گیری چیزی که مهم است نه سن بدنی تو ، بلکه سن ذهنی و تفکری شماست . سن تفکری و ذهنی خودت درباره خودت و ذهن خودت ! راستی چقدر از سن خودت را به تفکّر اختصاص داده ای؟ من آدمهایی را میشناسم که سن بدنیشان ۹۰ ساله است اما سن ذهنی آنها به ۲۴ ساعت هم نمی رسد !

ارتباط ذهن ناخودآگاه و توحید

همیشه با فلسفی حرف زدن میونه خوبی نداشتم پس اجازه بدید خودمانی تر حرف بزنیم تا ارتباط بین توحید و ذهن ناخودآگاه ، که در ذهن شما به ودیعه گذاشته شده است ، را بهتر درک کنیم . نه تنها درک کنیم بلکه دنیای خود را با آن بسازیم . پول و ثروت نامحدود را مانند سیل جاری دریافت کنیم . بیماری خود را با سلامتی عوض کنیم . روابط ناسالم خود را با روابط عاشقانه بین خود و خدا و خلقش تعویض کنیم . کاستی ها و خشکسالی واریز برکات به زندگیت را با سیل و هجوم برکات بی نهایت و نامحدود جایگزین کنی . بلی ! وقتی ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید را عمیقا واکاوی می کنی . و یک بار برای همیشه درک کنی تمام این مواهب نظاره گر باز کردن در هستند ، تا عاشقانه و ملتمسانه به زندگی تو هجوم بیاورند و آنوقت تازه می فهمی که به اندازه سن بدنیت خودت را گول زده ای . و از مواهب و برکات بی نهایت زندگی محروم ! آیا بحث و رابطه بین ناخودآگاه و توحید واقعا آنقدر مملو و سرشار از میوه های شیرین است یا صرفا بحث تبلیغاتی است ؟! اصلا رابطه ای بین این دو وجود دارد ؟! و سوالات متعدد دیگر که هر کدام فصلی برای ذهن ناخودآگاه است . باید بگویم از وقتی ذهن ناخودآگاهم را توسط ذهن خودآگاهم شناختم ذهن ناخودآگاهم را کوهی دیدم . که خداساخته و ذهن خودآگاهم را کوهی دیدم که دوران بچگی با گِل می ساختم و ارتفاعش شاید از ۳۰ سانتی متر تجاوز نمی کرد !

حقیقت چیست و ریشه کدام است ؟!

ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید به میزان دانش شما از طرز عملکرد و نحوه کاربرد ذهن ناخودآگاه در زندگی شما بستگی دارد . از زمانیکه به واکاوی ذهن ناخودآگاه پرداختم ، تا زمانیکه به این عقیده راستین رسیدم که ذهن ناخودآگاه تجلّی تمام برکات و هدیه ای مهر و موم شده فقط و فقط برای توست ؛ برای هر انسان درطول تاریخ و در همه اعصار از ازل تا ابد است ، برکات بی نهایت زندگی شروع به بارش هر لحظه به زندگیم کردند . از هر چه خودم را به اندازه سن بدنی ام محروم کرده بودم رها شدم و سد بزرگ نا آگاهی را برداشتم تا بارش همیشگی الماس های درخشان باران ثروت ، فراوانی ، آرامش ، عشق و برکات بی نهایت زندگی را شاهد باشم .

به این حقیقت رسیدم که « نا آشنایی با قوانین ذهن ریشه همه نارضایتی ها ، محدودیت ها ،  فقر ، اضطراب ها و ناهماهنگی هاست و آگاهی از « اصول لایتغیر ذهنی» کلید تحقق بزرگترین ، جنون آمیزترین و بلندپروازانه ترین رویاهای شماست .» هر چقدر از ذهن ناخودآگاهم برای بدست آوردن خواسته هام استفاده کردم درهای دیگری نیز گشوده شد . تا از مواهب و برکات گذر کنم ، و به اصل و اساس برکات و سرچشمه برکات ، که به قول انیشتین ، این ذهن درخشان تاریخ ، هدیه ای الهی است ، برسم و دنبال اصول بنیادین «ذهن ناخودآگاه» باشم . دنبال اینکه ذهن ناخودآگاه چیست ؟ چگونه کار می کند؟ برای فقیر چگونه کار می کند؟ برای ثروتمند چگونه کار می کند؟ برای بیمار و سالم چگونه کار می کند؟ برای رئیس جمهور کشور و فقیر مفلوک غارنشین چگونه کار می کند ؟ برای ناپلئون هیل ، استادِ اساتید موفقیت در جهان  و به اصطلاح استاد موفقیت ایران چگونه کار می کند ؟ برای کسی که در اوج آسمان خراش های دبی زندگی می کند ، چگونه کار می کند و برای کسی که در غارهای کشف نشده ایران (به اصطلاح) زندگی می کنند چگونه کار می کند؟ اما اینها چه ربطی به ارتباط میان توحید و ذهن ناخودآگاه دارد ؟! برای کسی که با دنیای نامکشوف ذهن ناخودآگاه بیگانه و غریبه است نه تنها هیچ ارتباطی ندارد ،  بلکه ، صرف وقت و زمان برای آن بی فایده و عبث است ! اینجاست که ارزش « آگاهی » به عنوان حلقه اتصال ارتباط بین توحید و ذهن ناخودآگاه مشخص خواهد شد . هرچقدر از ارتباط عمیق و ریشه ای بین این دو آگاهی پیدا کنیم به همان اندازه از ثروت برخوردار خواهیم شد ، به همان اندازه سلامتی فیزیکی خواهیم داشت ، به همان اندازه تلاش های طاقت فرسا برای بدست آوردن ثروت را از دایره لغاتمون حذف خواهیم کرد !

به اندازه آگاهی از ارتباط ذهن ناخودآگاه و توحید برکات دریافت می کنی

به همان اندازه روابط سالم با همنوع ، روابط عاشقانه با خدا و روابط عمیق با شریک زندگی ات را تجربه خواهی کرد ، به همان اندازه « آگاهیت » از ارتباط بین این دو « توحید » و « ذهن ناخودآگاه » فراوانی و وفور نعمت ها و برکات به زندگیت ساری و جاری می گردد.

به همان اندازه آگاهی تو از ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید می توانی شکست ها و موفقیت های زندگی ات را تحلیل کنی به همان اندازه می توانی پیروزی و شکست حزب های سیاسی را دقیق تحلیل کنی به همان اندازه آگاهی از ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید می توانی آینده ات را دقیق پیش بینی کنی درست ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید مثل پیش بینی تقریبا دقیق زمان رسیدن موشک به فضا ! ذهن ناخودآگاه کلیدی می شود برای برآورده شدن تمام آرزوها و رویاهای تو  به اندازه آگاهی جمعی از ذهن ناخودآگاه که با تحریف ارتباط بین این دو ، افکار عمومی بر آن نهاده اند ! می توانی پیشرفت و پسرفت جوامع را دقیق متوجه شوی . به اندازه همان آگاهی از ارتباط میان توحید و ذهن ناخودآگاه می توانی به رشد و توسعه کسب و کارت ایمان داشته باشی به همان اندازه ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید می توانی به ترفیع و پیشرفت فکر کنی یا پسرفت و بیکاری در انتظارت خواهد بود ! اگر می خواهید به ارتباط بین « توحید » و « ذهن ناخودآگاه» پی ببرید مقالات بعدی ” عالیجناب ذهن” را دنبال کنید تا بدون کمترین تلاش فیزیکی و به سرعت رویاهایتان فارغ از اندازه و کیفیت آن برایتان تحقق یافته باشد .

در مقاله اول در مورد ارتباط ذهن ناخودآگاه و توحید در مورد کلیات آن بصورت اجمالی صحبت کردیم اما در این مقاله می خواهیم در مورد قدرت بی پایان ذهن ناخودآگاه و چیستی و چگونگی ارتباط این دو بصورت جزئی تر و عمیق تر صحبت کنیم . چرا که حتی اگر از قدرت بی پایان ذهن ناخودآگاه و  ارتباط بین ذهن ناخودآگاهت و توحید آگاهی اجمالی کسب کنید ، تمام موانع و سدهای پیشرفت و ترقی خودت را چه در ابعاد مادی و معنوی پشت سر میگذاری ، و به معدن همیشه جوشان پایان ناپذیر قدرت برای برآورده شدن همه خواسته هات می رسی . اما خاصیت قدرت چیست ؟ خاصیت قدرت این است که هر امر ناممکنی را که تا الان فکر میکردی نمی توانی محقق کنی و داشته باشی و یا بشوی ،  می توانی با این قدرت و با آگاهی از ارتباط بین این دو به منصه ظهور برسانی .

تنظیم ذهن ناخودآگاه

تنظیم ذهن ناخودآگاه

اما قبل از هر چیز باید بدانیم ناممکن چیست و آیا ناممکن وجود دارد ؟

اگه این موضوع را از نظر عقلی هم به اجمال بررسی کنیم متوجه می شویم ناممکن و امر محال برای زندگی تو حداقل در این عالم مادی صرفا یک موضوع نسبی و متوجه زمان است . موارد فراوانی را برای طرد تفکر ناممکن می توانید پیدا کنید . سعی می کنیم با طرح چند مثال ملموس و عینی این ذهنیت را برای همیشه از لایه های زیرین ناخودآگاهت بیرون بکشیم و برای همیشه آن را با قدرت ایجاد انباشته کنیم . برای مثال شاید ۲۰ سال پیش و قبل از اینکه مترو و قطارهای زیر زمینی در ایران وجود داشته باشد اگر از کسی می پرسیدی ، می تونی تصور کنی که قطاری از زیر زمین اقدام به جابجایی میلیون ها نفر از مبدایی به مقصدی  می کند ، شما را خیالپرداز می نامیدند ! اما الان کسی در ایران نیست که این موضوع را طرد کند حتی کسانی که در روستاهای دورافتاده که یکبار هم روی مترو رو هم ندیده اند ، از طریق نمایش فضای مترو در صفحه تلویزیون در خانه هایشان می توانند این موضوع را عادی می پندارند ! خوب چه اتفاقی افتاده است ؟! موضوعی که ۲۰ سال پیش امری محال و ناممکنی بود امروز به بدیهی ترین موضوع تبدیل شده است ! این موضع در طول تاریخ بشر نمودها و مصادیق متعددی داشته است . چنانچه قبل از اختراع ماشین ، هواپیما ، قطار و هر وسیله حمل و نقل این موضوع صادق است .

امر ناممکن یک موضوع نسبی و صرفا ذهنی است .

امر ناممکن یک موضوع نسبی و صرفا ذهنی است . اما شاید بپرسید این موضوع و طرد ناممکن چه ربطی به موضوع ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید دارد؟!

قانون ارتعاش

قانون ارتعاش و جذب

باید در پاسخ بگوییم قبل از اینکه به ارتباط این دو پی ببریم که باعث می شود هر هدفی را در ذهن داشته باشید ، می توانید به آن دست پیدا کنید ، باید چیستی و مفهوم این دو موضوع را با اندکی توضیحات بیشتر شرح دهیم . توجه داشته باشید که هدف ما از طرح این موضوع صرفا بسط و تبیین یک موضوع فلسفی و عقلی نیست ، بلکه استفاده از این موضوع به عنوان ریشه تمام موفقیت های شما در بیزینس ، جذب عشق ، رفع بیماری و بدست آوردن سلامتی کامل ، جذب تمام برکات دیگر زندگی و تمام زوایای زندگی شماست . همانطور که می دانید توحید یعنی یگانگی خدا توحید بنیادی‌ترین اصل اعتقادی دراکثر مذاهب بویژه در مذهب اسلام ، به معنای یکتا و بی‌مانند دانستن خدا و همچنین بی شریک دانستن او در خلق جهان . و نشانه واقعی این موضوع یک نظم پنهانی و آشکار موجود در کائنات است . اما اگر بخواهیم چکیده چندین کتاب در مورد ذهن و ذهن ناخودآگاه را در اینجا بازگو کنیم ، باید بگوئیم که انسان یک ذهن بیشتر ندارد ولی این ذهن مثل دیگر اعضا مثل گوش و چشم و دست و پا ، از دو بخش تشکیل شده است ؛ ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه

  • وظیفه ذهن خودآگاه

ذهن خودآگاه که مسئولیت انتخاب ، اعم از انتخاب لباس و غذا و رشته تحصیلی و همسر را بر عهده دارد و دایره فعالیتش محدود است ، اما ذهن ناخودآگاه که دایره و محدود فعالیت آن بی نهایت است در زندگی شما نقش محوری و اساسی دارد و به قول انیشتین ، این ذهن درخشان تاریخ ، اکثر مردم حتی از وجود آن خبر هم ندارند چه برسد به استفاده موثر از آن !

  • قدرت ذهن ناخودآگاه

قدرت بی پایان ذهن ناخودآگاه شماست که فعالیت های جاری در بدن شما را کنترل و هدایت می کند . از نفس کشیدن گرفته تا خون رسانی به تک تک سلول های شما ، تا کنترل دستگاه ایمنی شما ، تا هضم مواد غذایی و کنترل سیستم گوارشی شما تا رساندن مواد غذایی به تک تک سلول های شما و…

برای اینکه از قدرت بی پایان ذهن ناخودآگاه و بی نهایت و غیر قابل تصور بودن قدرت آن اطلاع پیدا کنید ، همین موضوع بس که حتی اگر تمام پزشکان عالم را جمع کنند تا از چگونگی سیستم هضم و جذب مواد غذایی و تقسیم مواد غذایی به تک تک سلول های تشکیل دهنده بدن شما را بطور دقیق بررسی کنند ، نمی توانند از سیستم آن را توضیح دهند و از چگونگی آن اطلاع کسب کنند و تا الان که نامکشوف باقی مانده است !

ذهن ناخودآگاه دارای قدرت خدایی است

بنابراین ، می توان از این موضوع به قدرت بی نهایت ذهن ناخودآگاه پی برد . قدرتی که با قدرت لایزال خدای مهربان پیوند عمیق و ناگسستنی دارد و در واقع این ذهن است که با جذب ورودی ها از ذهن خودآگاه شما زندگی شما را شکل می دهد نه ذهن خودآگاه شما.

چرا که ذهن خودآگاه شما صرفا اطلاعات را در اختیار ذهن ناخودآگاه قرار می دهد و مسئولیت شکل دهی و اینکه خوشبخت یا بدبخت ، ثروتمند یا فقیر ، بیمار یا سالم باشید بر عهده ذهن ناخودآگاه شماست. البته همه این موضوعات بر اساس اصول ذهن ناخودآگاه انجام می شود و حساب و کتابی دقیق بر آن حاکم است و بصورت تصادفی و شانسی و این بحث ها نیست که بطور مفصل توسط سایت عالیجناب ذهن در سری مقالات و ویدیوهایی این اصول تبیین و تشریح می شود .

قدرت تصویر سازی ذهن ناخودآگاه

اما چیزی که به موضوع اصلی این مقاله مربوط است این است که اگر شما از وجود ارتباطی بی نهایت قدرتمند بین ذهن ناخودآگاه و توحید اطلاع داشته باشید ، می توانید ؛ تمام هر آنچه را که می توانید در ذهنتان بزارید در عالم خارج بدست بیاورید و همانطور که در ذهن ناخودآگاهتون تصویری از خود می سازید به آن تبدیل بشوید و این موضوعی است که ناپلئون هیل ، این استادِ اساتید موفقیت در جهان ، به صراحت و مکرر اعلام کرده اند . به عبارتی قدرت ذهن ناخودآگاه تا آنجاست که اگر شما در عالم خارج و توسط ذهن محدود خودآگاهتون نتوانستید به فلان ماشین ، خانه ، ویلا  و فلان آرزوی خود دست پیدا کنید کافی است ؛ تصویر هر چه می خواهید را ( طبق اصولی خاص که در این سایت تشریح می شود ) در ذهن قرار دهید و با هدایت آن توسط ذهن ناخودآگاه شما هر چیزی را بدست بیاورید . و این موضوعی است که ناپلئون هیل در یک جمله اینطوری بیان می کند ؛

دقت داشته باشید که گفته تصوّر کند نه تصویر نه تجسّم و نه تجسّد که اشکال ۴ گانه های صورت های ذهنی هستند . البته در مورد صورت های ذهنی انسان که همان اشکال ۴ گانه تصویر ذهنی ؛ تصویر ، تصوّر ، تجسّم و تجسّد مورد اشاره اینجاست در آینده به وضوح و مفصل بحث خواهیم کرد . بنابراین ، در صورت آگاهی از قدرت بی پایان ذهن ناخودآگاه و ارتباط آن با قدرت لایزال و بی پایان توحید و خداوند یکتا ، می توانید به هر قسم و شکل از اهداف و آرزوهای خود در دنیای بیرونی و در زندگی خود دست پیدا کنید به شرطی که از اصول آن که در این سایت تشریح خواهد شد ، دست پیدا کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست