قدرت بی پایان ذهن ناخودآگاه و ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید (بخش اول)

ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید

ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید چیست ؟ در نگاه اولیه و سطحی رابطه توحید با ذهن و بویژه ذهن ناخودآگاه مثل ایجاد ارتباط بین فوتبال و افراد سالخورده است ! هر چقدر از زوایای متفاوت سعی می کنی رابطه ای بین آنها ایجاد کنی به بن بست می رسی ، کاری از پیش نمی بری و در آخر هم نتیجه گیری می کنی که اصلا چه ربطی بهم دارند ! مگر باید بهم ربط داشته باشند ؟! اصلا ارتباط دادن آنها بهمدیگر اشتباه است و اصولا ارتباط دادن آنها به یکدیگر کاری عبث و بیهوده و اتلاف وقت و انرژی است !

ارتباط ذهن ناخودآگاه و توحید از چه نوعی است؟!

تا اینجای داستان شاید مجاب شده باشی که واقعا ارتباطی بین آنها وجود ندارد . اما موضوع هنگامی جالب می شود که در صفحه قاب جادویی بصورت تصادفی می بینی که ؛ نیروی بدنی و قیافه و ظاهر پیشکسوت ۸۹ ساله فوتبال با مرد جوان ۳۰ ساله غیرفوتبالی برابری می کند !

در یک لحظه تمام رشته های تفکریت پنبه می شود . چرا که پازل پوچ بودن ارتباط بین فوتبال و افراد سالخورده را به وضوح نشان می دهد ! متوجه می شوی ، میشود ۸۹ ساله بود و با انرژی برابر با جوان ۳۰ ساله به رقابت پرداخت و حتی از آن هم جلوتر زد و بهش فائق آمد ! نتیجه می گیری چیزی که مهم است نه سن بدنی تو ، بلکه سن ذهنی و تفکری شماست . سن تفکری و ذهنی خودت درباره خودت و ذهن خودت ! راستی چقدر از سن خودت را به تفکّر اختصاص داده ای؟ من آدمهایی را میشناسم که سن بدنیشان ۹۰ ساله است اما سن ذهنی آنها به ۲۴ ساعت هم نمی رسد !

ارتباط ذهن ناخودآگاه و توحید

همیشه با فلسفی حرف زدن میونه خوبی نداشتم پس اجازه بدید خودمانی تر حرف بزنیم تا ارتباط بین توحید و ذهن ناخودآگاه ، که در ذهن شما به ودیعه گذاشته شده است ، را بهتر درک کنیم . نه تنها درک کنیم بلکه دنیای خود را با آن بسازیم . پول و ثروت نامحدود را مانند سیل جاری دریافت کنیم . بیماری خود را با سلامتی عوض کنیم . روابط ناسالم خود را با روابط عاشقانه بین خود و خدا و خلقش تعویض کنیم . کاستی ها و خشکسالی واریز برکات به زندگیت را با سیل و هجوم برکات بی نهایت و نامحدود جایگزین کنی . بلی ! وقتی ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید را عمیقا واکاوی می کنی . و یک بار برای همیشه درک کنی تمام این مواهب نظاره گر باز کردن در هستند ، تا عاشقانه و ملتمسانه به زندگی تو هجوم بیاورند و آنوقت تازه می فهمی که به اندازه سن بدنیت خودت را گول زده ای . و از مواهب و برکات بی نهایت زندگی محروم ! آیا بحث و رابطه بین ناخودآگاه و توحید واقعا آنقدر مملو و سرشار از میوه های شیرین است یا صرفا بحث تبلیغاتی است ؟! اصلا رابطه ای بین این دو وجود دارد ؟! و سوالات متعدد دیگر که هر کدام فصلی برای ذهن ناخودآگاه است . باید بگویم از وقتی ذهن ناخودآگاهم را توسط ذهن خودآگاهم شناختم ذهن ناخودآگاهم را کوهی دیدم . که خداساخته و ذهن خودآگاهم را کوهی دیدم که دوران بچگی با گِل می ساختم و ارتفاعش شاید از ۳۰ سانتی متر تجاوز نمی کرد !

حقیقت چیست و ریشه کدام است ؟!

ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید به میزان دانش شما از طرز عملکرد و نحوه کاربرد ذهن ناخودآگاه در زندگی شما بستگی دارد . از زمانیکه به واکاوی ذهن ناخودآگاه پرداختم ، تا زمانیکه به این عقیده راستین رسیدم که ذهن ناخودآگاه تجلّی تمام برکات و هدیه ای مهر و موم شده فقط و فقط برای توست ؛ برای هر انسان درطول تاریخ و در همه اعصار از ازل تا ابد است ، برکات بی نهایت زندگی شروع به بارش هر لحظه به زندگیم کردند . از هر چه خودم را به اندازه سن بدنی ام محروم کرده بودم رها شدم و سد بزرگ نا آگاهی را برداشتم تا بارش همیشگی الماس های درخشان باران ثروت ، فراوانی ، آرامش ، عشق و برکات بی نهایت زندگی را شاهد باشم .

به این حقیقت رسیدم که « نا آشنایی با قوانین ذهن ریشه همه نارضایتی ها ، محدودیت ها ،  فقر ، اضطراب ها و ناهماهنگی هاست و آگاهی از « اصول لایتغیر ذهنی» کلید تحقق بزرگترین ، جنون آمیزترین و بلندپروازانه ترین رویاهای شماست .» هر چقدر از ذهن ناخودآگاهم برای بدست آوردن خواسته هام استفاده کردم درهای دیگری نیز گشوده شد . تا از مواهب و برکات گذر کنم ، و به اصل و اساس برکات و سرچشمه برکات ، که به قول انیشتین ، این ذهن درخشان تاریخ ، هدیه ای الهی است ، برسم و دنبال اصول بنیادین «ذهن ناخودآگاه» باشم . دنبال اینکه ذهن ناخودآگاه چیست ؟ چگونه کار می کند؟ برای فقیر چگونه کار می کند؟ برای ثروتمند چگونه کار می کند؟ برای بیمار و سالم چگونه کار می کند؟ برای رئیس جمهور کشور و فقیر مفلوک غارنشین چگونه کار می کند ؟ برای ناپلئون هیل ، استادِ اساتید موفقیت در جهان  و به اصطلاح استاد موفقیت ایران چگونه کار می کند ؟ برای کسی که در اوج آسمان خراش های دبی زندگی می کند ، چگونه کار می کند و برای کسی که در غارهای کشف نشده ایران (به اصطلاح) زندگی می کنند چگونه کار می کند؟ اما اینها چه ربطی به ارتباط میان توحید و ذهن ناخودآگاه دارد ؟! برای کسی که با دنیای نامکشوف ذهن ناخودآگاه بیگانه و غریبه است نه تنها هیچ ارتباطی ندارد ،  بلکه ، صرف وقت و زمان برای آن بی فایده و عبث است ! اینجاست که ارزش « آگاهی » به عنوان حلقه اتصال ارتباط بین توحید و ذهن ناخودآگاه مشخص خواهد شد . هرچقدر از ارتباط عمیق و ریشه ای بین این دو آگاهی پیدا کنیم به همان اندازه از ثروت برخوردار خواهیم شد ، به همان اندازه سلامتی فیزیکی خواهیم داشت ، به همان اندازه تلاش های طاقت فرسا برای بدست آوردن ثروت را از دایره لغاتمون حذف خواهیم کرد !

به اندازه آگاهی از ارتباط ذهن ناخودآگاه و توحید برکات دریافت می کنی

به همان اندازه روابط سالم با همنوع ، روابط عاشقانه با خدا و روابط عمیق با شریک زندگی ات را تجربه خواهی کرد ، به همان اندازه « آگاهیت » از ارتباط بین این دو « توحید » و « ذهن ناخودآگاه » فراوانی و وفور نعمت ها و برکات به زندگیت ساری و جاری می گردد.

به همان اندازه آگاهی تو از ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید می توانی شکست ها و موفقیت های زندگی ات را تحلیل کنی به همان اندازه می توانی پیروزی و شکست حزب های سیاسی را دقیق تحلیل کنی به همان اندازه آگاهی از ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید می توانی آینده ات را دقیق پیش بینی کنی درست ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید مثل پیش بینی تقریبا دقیق زمان رسیدن موشک به فضا ! ذهن ناخودآگاه کلیدی می شود برای برآورده شدن تمام آرزوها و رویاهای تو  به اندازه آگاهی جمعی از ذهن ناخودآگاه که با تحریف ارتباط بین این دو ، افکار عمومی بر آن نهاده اند ! می توانی پیشرفت و پسرفت جوامع را دقیق متوجه شوی . به اندازه همان آگاهی از ارتباط میان توحید و ذهن ناخودآگاه می توانی به رشد و توسعه کسب و کارت ایمان داشته باشی به همان اندازه ارتباط بین ذهن ناخودآگاه و توحید می توانی به ترفیع و پیشرفت فکر کنی یا پسرفت و بیکاری در انتظارت خواهد بود ! اگر می خواهید به ارتباط بین « توحید » و « ذهن ناخودآگاه» پی ببرید مقالات بعدی ” عالیجناب ذهن” را دنبال کنید تا بدون کمترین تلاش فیزیکی و به سرعت رویاهایتان فارغ از اندازه و کیفیت آن برایتان تحقق یافته باشد . بخش دوم

عالیجناب ذهن باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *  
دانلود
close-link