محمدحسین صفری

قائم مقام

قائم مقام گروه "عالیجناب ذهن، کارشناس ادبیات نمایشی، کارشناس ارشد فلسفه، کارگردان، نویسنده، مستندساز، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ، شاعر و عکاس بین المللی معروف به "شبلیِ بزرگ" در اپرای فاخر حلاج، همه فن حریف و دارای طبع لطیف هنری - مسئول تهیه و تدوین مجموعه های آموزشی " عالیجناب ذهن".

محمد حسین صفری

قائم مقام گروه “عالیجناب ذهن، کارشناس ادبیات نمایشی، کارشناس ارشد فلسفه، کارگردان، نویسنده، مستندساز، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ، شاعر و عکاس بین المللی معروف به “شبلیِ بزرگ” در اپرای فاخر حلاج، همه فن حریف و دارای طبع لطیف هنری – مسئول تهیه و تدوین مجموعه های آموزشی ” عالیجناب ذهن”.

محمد حسین صفری