بی نظیران دوره نقره ای
سپاسگزار اشرف خوش دل می‌گوید :

با معجزه شکرگزاری , سرطان ریه را با قدرت شکست دادم

سطح نقره ای اصول ذهن ناخودآگاه

اشرف هستم دوست و همگروهی دوستان در دوره اصول ذهن ناخودآگاه و در کنار شما عزیزان دل و عالیجناب ذهن 👑خدا رو شکر میکنم که در این دوره ها معجزه شکرگزاری  رو به چشم دیدم . من با حس خوشی و حمایت مربیان و استاد بینظیرمون جناب ابراهیم منصوری بزرگوار مدتی هست که عضو این خانواده درخشان ذهن شدم . با همدلی و راهنمایی از همدیگه بسیار می اموزیم و قصد همگی ماها هم همینه اگاهی و پیشرفت.

الان نمیتونم بگم در کدام قسمت این نردبان زندگی هستم . اما اینو میدونم که خیلی راضی و خوشحال و پر انرژیم برای ادامه مسیر . یه معرفی کوتاه کنم با اسمم که عاشقانه دوستش دارم . چون دائما من رو یاد مخلوقات برگزیده خدایم میندازه . بله نامم اشرف هست . طی مهاجرتم از ایران در سال ۲۰۰۰ که شروع زندگی دور از وطن و تجربه های جدید بود .

از گروه های زیادی برای جذب و قرار گرفتن تو اونها در اون سالها پیشنهاد میشد .

بد سالیان سال جستجو و از دوره ای به دوره ای دیگر از گروهی به گروهی دیگر که اکثرا خودم انتخاب میکردم . و اکثرا به صورت مدیا و مارکت به پستم معرفی میشدن . و برا جذب درخواست میدادن که من هم با فرمولهای خاص خودم و با معنی نگاه های خودم جذب میکردم .تا رسیدم به جذب رایگان عالیجناب ذهن و معجزه شکرگزاری ها شروع شد .☺️

معجزه شکرگزاری

معجزه شکرگزاری

تجربه زندگی پر از معجزه شکرگزاری با ورود به دوره

در ورودم به گروه عالیچناب ذهن با خودم گفتم چه جذاب که ایرانیم باشه و رایگان هم هست . چه پر هیجان بودم برم نگاهی بندازم و بیام بیرون . اما اینجور نشد خوشبختانه رفتم رایگان اول و به دور دوم موکول کردم . چراشم میگم چون با کانال همینجوری اشنا شده بودم . من که از قبل اشنا بودم با سپاسگزاری و تکنیکهای مختلف شیرینیه گروه به این بود که هر روز دور همی شکرگزاری داشتیم .

منم که تازه وارد بودم عشق دلی سپاسگزاری که میکردم . مربی گرامی میگفتن عزیزم شما اماده ای بری سطح دو منم سماجت که بابا اصلا شکر گزاری ساده مینویسم که منو نفرستن سطح دو .😅😂

من عشق سپاسگزاری دورهمی بودم و تو سطح یک پیدا کرده بودم . خب به همین قانع بودم اماااا یاران و همراهان و مربی و از جمله استاد منصوری در لایو یک بار هم گفتن دوست داری یه مدت دیگه رایگان سطح یک بمون اما خودت دور میشی.ولی باز من با شکرگزاری رایگان ذوقم میکردم . سطح یک جذب داشتم و با معجزه شکرگزاری پیش میرفتم . یهو یجور شد که لایوهای استاد کم شد . منم کنجکاو گفتم وقتشه برم سطح دو استاد چون بیشتر میخوام از اگاهیش .

جذب ماشین با معجزه شکرگزاری

جذب ماشین با معجزه شکرگزاری

آمدم سطح دو یا علی مدد خدایا الهی به امید تو و یه فامیلی بزرگتر و جمعی صمیمیتر . از اونورم معرفی شدم ایران نیستم و دوستان کنجکاوم داشتم در کنار دور همیا میومدن پیام و درخواست دوستی. بله و من در سطح دو موندم.

و ادامه دادم و همچنان دوست دارم این مسیر رو ادامه بدم.

لیست شکرگزاری دوست معجزه سازمون از هلند

  • خدایا سپاسگزارم بابت آشناییم با گروه عالیجناب ذهن
  • خدایا سپاسگزارم بابت ادامه مسیرم و ورودم به سطح 2
  • خدایا شکرت که دیوار خونه ام خراب شده بود. پول دادم و درست کرده بودم و دوباره خراب شد . و ایندفعه همسایه ها بدون اطلاع دادن به من و بدون هزینه درستش کردن
  • خدایا سپاسگزارم بابت معجزه شکرگزاری هر لحظه تو زندگیم
  • خدایا سپاسگزارم برای جذب ماشین پسرم که دیگه با وسایل عمومی نمیره سرکار
  • خدایا سپاسگزارم بابت معجزه شکرگزاری و درمان سرطان  یه هم وطن ایرانی که معجزه وار خوب شد
  • خدایا سپاسگزارم برای جذب خونه خواهرم که خیلی خوشجال شدم
  • خدایا سپاسزارم بابت کاری که برا دوست ایرانیم پیدا شد و امید زندگی در وجودش شکل گرفت
  • خدایا سپاسگزارم برای جذب های مالی که دارم
  • خدایا سپاسگزارم که اونقدر تو ندگیم معجزه هست نمیدونم از کدوم بگم .

 

 

فهرست