پژمان گنجی
مجریان دوره طلائی
سپاسگزار پژمان گنجی می‌گوید :

با تکنیک بخشش زندگی ام پر از فراوانی بی حد خدا شد

تاریخ عضویت در مجموعه : فروردین ماه 99
سطح طلائی اصول ذهن ناخودآگاه

درود بر شما من پژمان هستم عضو سطح 3 دوره اصول ذهن ناخودآگاه استاد منصوری . در اردیبهشت ماه با اجرای تکنیک های عالی از جمله تکنیک بخشش و آموزه های عالی جذب های عالی داشتم و به سطح 3 تایید شدم

ولی نتونستم شرکت کنم و از سطح 2 خارج شدم . چند ماهی که از دوره عقب افتادم دچار افت شدید شدم و جذب هام از دستم رفت . اما به لطف خدا دوباره خودم رو به دوره سطح 3 رسوندم . و با آموزش های عالی در سطح 3 جذبام جهشی برگشت .

جذب با تکنیک بخشش در اصوا ذهن

تکنیک بخشش و جذب

تکنیک بخشش رازهای مگویی دارد که باید آن را خود تجربه کرد

من با تکنیک های این سطح از جمله تکنیک بخشش نزدیک به 200 میلیون در دوماه جذب داشتم . همینجا سپاسگزارم از استاد منصوری عزیز . بابت آموز های عالی , دوره های عالی و پیگیری ایشون .

جذب با تکنیک بخشش

جذب با تکنیک بخشش

لیست سپاسگزاری ذهن برتر مجموعه که با تکنیک بخشش معجزه ها ساختن

با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان🌹 درود بیکران به استاد عزیز و بینظیر 🙏

به لطف خدا و زحمات استاد گرامی🌷

بزرگترین جذبم آشنایی با استاد منصوری عزیز و ورد به سطح 1 و 2 و 3 هستش که دنیای درون و بیرونم را منقلب کرد.

 • خدایا شکر بخاطر دریات 3500000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت3000000تومان
 • خدایا شکر بخاطر دریافت4150000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت 720000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت25000تومان
 • خدایاشکر بخاطر پیداشدن ماشین شوهر خواهرم (براش سپاسگزاری نوشته بودم)
 • خدایا شکر بخاطر دریافت 25000تومان
 • خدایا شکر بخاطر دریافت 220000تومان
 • خدایا شکر بخاطر خریدن 210 متر زمین در شهرک صنعتی حاجی آباد
 • خدایا شکر بخاطر خریدن 40 گرم طلا
 • خدایا شکر بخاطر دریافت دوتا شیشه آبغوره درجه یک
 • خدایا شکر بخاطر 1080000تومان
 • خدایا شکر بخاطر خریدن دستگاه کابل کش برای پیشرفت در کارم 15
 • خدایا شکر برای خرید دستگاه پرس برای پیشرفت کارم
 • خدایا شکر برای اجاره کردن یه انبار که نزدیک کارگاهم بود و مد نظرم بود و براش سپاسگزاری کرده بودم
 • خداروشکربرای فروش محصولات پدرم که خریدار نداشت ولی با سپاسگزاری حتی بالاتر از  قیمت  فروخت
 • خدایا شکر برای خریدن دستگاه برش برای وسعت کارم
 • خدایا شکر برای دریافت 130000تومان
 • خدایاشکر برای دریافت10000000تومان
 • خدایا شکر بخاطر جذب یه عطر خوشبو
 • خدایا شکر بخاطر دریافت 800000تومان
 • خدایا شکر بخاطر دریافت 4000000تومان
 • خدایا شکر بخاطر دریافت 3000000تومان
 • خدایا شکر بخاطر دریافت 6645000تومان
 • خدایا شکر بخاطر دریافت  15000000تومان
 • خدایا شکر بخاطر دریافت 1950000تومان
 • خدایا شکر بخاطر دریافت 1050000تومان
 • خدایا شکر بخاطر اجاره یه کارگاه بزرگ و نزدیک به خانه با اجاره عالی خدایا شکر
 • خدایاشکر بخاطر دریافت 1000000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت4000000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت 125000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت2000000تومان
 • خدایاشکربخاطردریافت 360000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت 1000000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت485000تومان
 • خدایاشکر به خاطر جذب یه بطری آب هویج و دوتا معجون بعد از اینکه روز قبلش یه لیوان هویج بستنی بخشیدم به یه کارگرپاکبان . بخشش جزو زندگی من شده و با تکنیک بخشش زندگیم دچار تغییرات اساسی شد .
 • خدایاشکربخاطر دریافت1123000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت1000000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت یه بسته سوهان، یه دبه ماست محلی، یک بسته کلوچه
 • خدایا شکر بخاطر دریافت340000تومان
 • -خدایاشکر بخاطر دریات1000000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت700000تومان
 • خدایا شکربخاطر دریافت 2000000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت2855000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت1500000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت2680000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت3000000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت2740000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت5080000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت5000000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت3000000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت920000تومان
 • خدایاشکر بخاطر چند روز مسافرت که عالی بود و خوش گذشت
 • خدایاشکر بخاطر دریافت 2330000تومان
 •  خدایاشکر بخاطر دریافت7129000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت6000000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت5400000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت29440000تومان6
 • خدایاشکربخاطر دریافت440000تومان
 • دایاشکربخاطر دریافت495000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت1850000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت4220000تومان
 • -خدایاشکربخاطر دریافت2900000تومان
 • خدایاشکر بخاطر خریدن 24گرم طلا
 • خدایاشکربخاطر دریافت350000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت2650000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت3300000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت3000000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت1350000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت1870000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت3000000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت750000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت1690000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت6000000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت8000000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت9424000 تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت7000000تومان
 • خدایاشکربخاطر دریافت13گرم طلا
 • خدایاشکر بخاطر دریافت154000تومان،
 • خدایاشکر بخاطر دریافت7300000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت 2780000تومان
 • خدایاشکر بخاطر دریافت 1500000تومان تخفیف خرید مواد اولیه با بهره گیری از تکنیک بخشش

یا تکنیک ها و آموزه ها مخصوصا تکنیک بخشش که بسیار شگفت انگیز هست تا امروز نزدیک 600 میلیون جذب داشتم.

فهرست