مرور رده

یک درصدی باشید

جذب فراوانی با طلایی ترین عبارت های ثروت آفرین

بر اساس قوانین ذهن ناخودآگاه در جهان تمام خواسته ها و اهداف ما به مقدار نامحدود و از منابع و راه های بی شماری قابل حصول هستند و فراوانی به معنای عام آن در تمام لایه های جهان جاری است . عبارت های تاکیدی ثروت آفرین یکی از موضوعات بسیار مهم و…

جذب عشق با قدرتمندترین عبارات تاکیدی

بر اساس اصول ذهن ناخودآگاه و قانون جذب عشق ،  شما قادرید با استفاده از کلام و احساسات مثبت ، بر روی ذهن ناخودآگاه خود اثر گذاشته و عشق را به سمت خود جذب کنید  . زندگی یک بازیست و بدون آگاهی از قوانین این بازی نمی‌توان در آن برنده شد…