مرور

بورس

ثروت و راز یک درصدی ها ( بخش سوم )

افراد میلیونر و ۱ درصدی ها می تونن از طریق سرمایه گذاری حتی ثروت خودشون رو بیشتر کنن . اونها نیاز نیست سخت کار کنند چرا که روش باهوشتری را بلد هستند