مهارت های ذهنی

7 عادت افراد ثروتمند که به راحتی خواسته های خود را خلق میکنند

افرادی که در به ظهور رساندن چیزهایی که میخواهند موفق هستند، و یا در واقع افراد ثروتمند و موفق , عادت های متفاوتی نسبت به کسانی که با پیش فرض شان این کار را میکنند، دارند. آنها غالباً خوشحال هستند. آنها از جریان زندگی و سفر درون آن لذت می برند. آنها احساس آرامش و...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست