مروری بر مطالب هفتگی

مروری بر مطالب هفته گروه عالیجناب ذهن

مروری مختصر بر مطالب این هفته …. این هفته از محضر استاد گرانقدر جناب آقای منصوری بزرگوار آموختیم که …   هرچقدر ذهن ناخودآگاه خودتون رو بهتر بشناسین، بیشتر میتونین خودتون و خدای خودتون رو بشناسین، و حاصل این شناخت و آگاهی جذب کرور کرور برکات از جاهایست که ذهن خودآگاه تحلیل گرتون حتی هزار...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست