تمرین و تکنیک

قدرتمندترین تمرین و تکنیک جذب آرزوها و خواسته ها

قانون جذب شاخه ای از اصول ذهن ناخودآگاه و به عنوان تکنیک جذب است اغلب ، زمانی که میخواهیم چیزی را در زندگی مان به ظهور برسانیم و خواسته ای را جذب کنیم . آن را به عنوان “چیزی که در دنیای بیرون وجود دارد” مشاهده میکنیم. دیدگاه ما میتواند یکی از این ها باشد:...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست