تمرین و تکنیک

فرمول شگفت انگیز شاد بودن در لحظه حال

خوشی و خرسندی بخشی از طبیعت اساسی  و ذات همه ما است. تلاش برای جذب اینگونه احساسات از دنیای بیرون به تولید نتایج مطلوب زیان می رساند. این به آن خاطر نیست که  شادی چیزی باشد که ما نتوانیم آن را داشته باشیم، بلکه شادی چیزی است که از قبل جزوی از وجود ماست و...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست