سپاسگزاری بی نظیر خانم مرضیه محمدی

خدایا سپاسگزارم خدایا سپاسگزارم
سپاسگزارم برای تمام لحظات زیبای که درتنهایی افریدی
خدایا سپاسگزارم برای افرینش کل موهبت های زمین کوه ودشت وجنگلها گلها وبیابان هاومراتع ودریا شور وشیرین واقیانوس وحیوانات دریایی وزمینی سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
خدایا سپاسگزارم برای افرینش اسمان وکرات اسمانی
خدایا سپاسگزارم برای خلقت جاذبه بین کهکشانه
خدایا سپاسگزارم برای افرینش هر چه هست
خدایا سپاسگزارم برای افرینش هرانچه من میبینم وهرانچه نمیبینم
خدایا سپاسگزارم خدایم برای خلقت خودم که زیباترینهاست بینظیرترینهاست وهوشیارانه ترین است
خدایاسپاسگزارم همه افرینشت رامسخر من گردانیدی تا به باور وایمان برسم وبودنت را فریاد بزنم ویاد کنم
خدایا سپاسگزارم برای این دومینوی زیبای هستی
خدایا سپاسگزارم که از من شروع میشود فکرم ذهنم قلبم احساسم باورم یقینم ذهن ناخوداگاهم وکائنات ناشناخته هاوغیب وخودت ودوباره خدایا سپاسگزارم دوباره خودت وکائنات و ذهن من واحساسم وقلبم وفکرم وعشقم شادیم پایکوبی من
خدایا سپاس گزارم از این توجه وعشقبازی منوتو
خدایا سپاست میگویم برای تمام نعماتت
خدایا سپاست میگویم برای براوردن نیاز هایم
خدایا شکرت را میگویم سلامتی را میهمان وجودم کردی خدایا شکرت رابجا میاورم
استاد عزیز من از زمانی که سپاسگزاری میکنم مشکلات معده ورودهایم کلا برطرف شده من بارها وبارها دکتر رفتم وکلا هر غذایی را با بعضی قرصها استفاده میکردم بیاری سپاسگزاری مشکلاتم برطرف شده
خدایا سپاسگزارم که روابط عاطفی که با اطرافیانم داشتم مشکلاتش بر طرف شده ومن اکنون با بخشش انها وخودم بهترین روابط را دارم چه بسا جدبهایی از طرف هم انها داشته ام مانتو پول مربا ترشی عذا لباس برای دخترم
وکلی جدب دیگه
خدایا سپاسگزارم که از زمانیکه سپاسگزاری انجام داده ام نیاز هایم راحت برطرف میشود مثلا دنبال خیاط خوب بودم یهو دیدم همسایه دیوار به دیوارم که ۲۰ ساله هست خیاط قابل وارزانی بودومن بیخبر بودم
خدایا سپاسگزارم قرص خوابم به افسانه ها پیوست وشبها در ارامش بدون ذره ای ناراحتی بخواب میروم
خدایا شکرت روابط اطرافیانم هم با هم عالی شده
خدایا سپاست رامیگویم مدتیه همسرم هم سیگا رو ترک کرده فقط با یک بار خوستن من
خدایا سپاسگزارم مامانم ۵۰۰۰۰ تومن به دخترم کادو داد
خدایاشکرت دو روز پیش دخترم یک دست لباس برایم خرید
خدایا شکرت تقریبا ۲ماه ونیم پیش برای دخترم توانستیم بدون دغدغه یه ماشین خریدیم
خدایا شکرت دیروز هم یهو به دلم افتاد برای خوشحالیه دخترم یه گردن بند کوچولو بخرم
خدایا شکرت که روزیم را به راحتی محیا میکنی ومن هم با بخششهای مختلف تصمیم به جذب بیشتر از کائنات بزرگوار دارم

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
خداااایا سپاسگزارم خدااااایا سپاسگزارم
بودنم را عاشقانه دوست دارم طعم بهشت می هد
ثروتم رابیش از بیش دوست دارم طعم عسل میدهد
بخششم راعارفانه میبخشم شراب جانم شده
خدااایا سپاسگزارم درپی عشق بازی جان من وتو
نمازم را میخوانم
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
خدایا سپاسگزار استادی چنین فرزانه ومهربان برایم فرستادی تادروازه های خوشبختی وخوش شانسی را بروی بگشاید
استاد عزیز جدبهای این دوره من
بخشش ۱۰۰۰۰ تومن وجدب ۱۲۰۰۰۰تومن
تهیه کیف سپاسگزاری وجذب ۶۰۰۰۰
جذب ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
جدب۵۰۰۰۰برای دخترم
جدب ۸۰۰۰۰تومن برای عروسم وپسرم
جذب۳۰۰۰ داخل کیف جادویی
جذب ۲۵۰۰۰ تومن تخفیف اینترنت
جذب تخفیف های مختلف در رفت وامد
جذب پکیج کامل لبنیات که خیلی برام جالب عجیب بود
جذب یه هندوانه
جذب ۶عدد تخم مرغ محلی عالی بود
ازهمه این جذبها عجیبتر برای من امروز بود خواهر همسرم به کمر درد ی دچار شده بود و من اتفاقی تماس باهاش داشتم طوری بود که عجیب از من اتفاقی ۲ ماه پیش شرح حال یه دکتر را شنیده بودم و حکیم بودن دکتر برایم مسجل شده بود شمارشو دادم وخواهر همسرم رفته بود وبعد ۲ساعت زنگ زد که الحمدولله حالش عالی شده بود ومن وفرزندانم رادعا کردوسلامتش برای من یه جدب عالی محسوب میشد خدایا شکرت که شکر گزاری تو هم ثروت هم شادیست هم شفاست هم خوشگدرونیس وهم کیف عجیب غریبی دارد که طعم شیرینش را شکر گزاران میچشند شکر گزارم عشق ابدی من ای که اسمت دوا وذکرت شفااآااااا
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

خداااوندا شاکرم اینبار هم برای بزرگیت صداقتت وبزگواریت
خداوندا ترا شکر میگویم از ان حیث که من نمیدانم از کجا لیک این ذهن ارام بیصدا میداند که خود میکاود وخود میاورد
بار پروردگارا شکرانه حضورش رام میکنم ذهن ناارام علت گرایم را که انعامت برسرم باریدن بگیرد
خداوندگارا سپاستگزارم از هر حیث هرچه افریدی زیباست چرا که دربینظیری مننقش دارد ای همیشگی زیبا
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏🙏جذب ۳۵۰هزارتومن
جذب ۱۳۰۰۰۰۰در کیف جادویی
البته بخشش ۳۰۰۰۰۰ از کیفم
بخشیدن لباس به دوستانم
راه افتادن پیج اینسا گرام دخترم که خیلی باعث

 

شادیمان شد
یه کاسه اش نذری خوش مزه
بخشیدن یه قابلمه وماهی تابه به شخصی بینظیر
خرید وخرج کردن وبخشش ورها کردن😁😁
جذب ۳تا ماهی تابه باقیمت خیلی مناسب
جدب کلی رابطه خوب با فامیل ودوستان وخوشگذرونی🌺🌺🌺😳😳😳😂

بخشش های روزانه
پیشنهاد های کاری برای دخترم
خوب شدن زخم هاپوی پسرم 😁😁🙏🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
سپاسگزارم سپاسگزارم خدای عشق ومحبت سپاااسگزارم عمریست در مکتب الوهیتت مشق عشق کردم تا مثل امروزی در محضر خودت دلبری کنم
سپاسگزارم سپاسگزارم بفرموده استادم اختیار همه چیز از کف داده‌ام وفقط وفقط دل درگرو یار سپردم وبر کوه توکل بار نهادم
سپاسگزارم خدااایا سپاسگزارم که چه قادر ناخدایی و چه راحت بار به ساحل میرسانی چه ارام برساحل امنت بار نهادم وچه گران میخری متاعم را که خود اورد های معشوق من
سپاسگزارم خدااایا سپاسگزارم چه ارام وبا طمأنینه عشق و رهایی را در وجودم بذر نهادی و آبیاری کردی وحالا سهم من از همه، همه است.
خدااایا سپاسگزارم چه توشه ام سنگین است و چه میزان مراد خدااایا سپاسگزارم سپاسگزارم برای همه انچه داد های میدهی وهمچنان خواهی داد وسپاسگزارم که برای برداشت توشه ام یک ابدیت فرصت دارم وتو خود ضامن انی سپاس بلند مرتبه همیشگی
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

جذبهای من دراین چن روز
اول اینک بخشش داشتم ۲۰ تومن و۴۰ تومن جدبکردم
دوم دخترم یه بخشش داشت ۴۰ تومن مبلغ یک میلیون پول رایج مملکت جذب داشت ومن چون سپاسگزاری براش داشتم خیلی خوشحال شدم
جذبهای بعدیم اینگه ۲۰ تومن دوباره بخشش داشتم وکلی جذب کشکاز عروسم داشتم وکلی کارهای ارایشگاهی وکلی خنده وشادی ودعا وسپاسگزاری
واما جذبهای دیروزم یه بخشش غذایی داشتم از صبح کار داشتم که عروس گلم ودخترم کلی کمکم کردند ومن خیلی خوشحال بودم بعداز بخشش غذاها هم کلی جذب مربا🌺🌺🌺البالو وتوت فرنگی🌺🌺خرما دوظرف🌸🌸🌸اش یک ظرف و🌺🌺😂مقداری سبزی خشک ودو شیشه رب خداروشکر
دوباره اخر وقت هم دخترم گفت ۵۰۰ تومنش زنده شدخداروشکر
جذب دیگم برای دخترم که خیلی باعث خوشحالیم شد پیج اینستا گرام دخترم بود که با ۷۰۰ فالورر در عرض ۶ روز کارشو شروع کرد پیج حقوقی خیلی خوب بود با این فالور خداروشکر خداروشکر
خدایا شکرت حضورت هر لحطه با هر جذب وبخششی بیشتر درزندگیم تجلی میکند چرا که میبینم وشکر گزار هستم🌸🌸🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🙏🙏🙏

خداوند مهربانم سپاسگزاررررم سپاسگزارم
خداوند مهربان وراستگوووویم سپاسگزارررم
خداوند سپاسگزارررم از خلقت بزرگ وپرکرامت ضمیر خوداگاهم خدااایا سپاسگزارم فرمانبر من
قرارش دادی چه انوقت که نمیدانستم واگاه از وظایفش نبودم چه اکنون که بهتر شناختمش ومی دانم منشا تمام خیرات زندگیم اوست وحالا بهتر میفهمم فرموده خداوند را که هرچه خیر است از طرف من به شما میرسه وغیر ان را خودتان باعث هستید
خدایا سپاسگزارم قدر ومنزلت این نیروی قوی در وجودم را دانستم وشکر گزارت هستم
خدااایا سپاسگزارررم از کائنات که در برابر این قدرت من گوش بفرمانند به خواست واراده تو
خدایا سپاسگزارم برای قرار دادن این امکانها برای رشد واعتلای من برای یقین بیشترم وبرای جانشینی من که اشرف مخلوقاتت باشم
خدااایا سپاسگزاررررم برای افرینش کل هستی
خداایا سپاسگزارررم برای نعماتی که بسمت خودم جدب میکنم وهر لحظه از شوق این توانایی شادمان وشکر گزارررم شکر گزاررررم معبودم
🌸🌸🌸☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️🌸استاد فرزانه واندیشمندم جدبهای این چند روزم۱۰۰۰۰تومن بخشش داشتمودخترم ۳۰۰۰۰ تومن جذب داشت
خدایا شکرگزارم مشکل معده داشتم با سپاسگزاری خوب شدم وخیلی خوشحال شدم
یخچال مامانم خراب شده بود باسپاسگزاری من خودش خوب شد😁😁😁🌸🌸
۱۰۰۰۰تومن دخترم بخشش داشت بعداز ظهر یه باک بنزین ۸۰۰۰۰تومن رایگان داشت👍👍🌸🌸خداروشکر روکش دندونشم براحتی پولش پرداخت شد🌸🌸
همسرم یه شخص منفی اطرافش بود خداروشکر خودش رهاش کرد ویه گروه دوستان همکارش جذبش کردن وسرش گرم شد وخوشحال شدومن خیلی خوشحال شدم چون میدانستم ارتعاش سپاسگزاری منه😳😳🌸🌸
۳۰۰۰۰تومن همسرم بخشش داشت وخرگوشم مریض شده بود بردمش دکتر همیشه۸۰۰۰۰ تومن خرجش میشد ایندفعه ۳۵۰۰۰تومن شد ومن😭😂😂😂
نیت بخشش کزده بودم داشتم کیفم تمیز میکردم ۲۰۰۰۰ تومن پیدا کردم کلی تعجب کردم چون بارها توش دیده بود هیچی نبود🌸🌸😂😂
یه خونه ارثیه مادرم ودایم وخالم داشتن براش دو سه تا مشتری پیدا شد فهمیدم اینم به سپاسگزاریم بی ربط نیست چون اصلا مشتری نداشت حدود ۳سال😂
بخشش داشتم ونون خیراتی جدب کردم
دیروز صبح نیت بخشش داشتم و۱میلیون جدب بورس دولتی همسرم برام در نطر گرفت🌸🌸۳
۳۵۰تومن هم که یه جذب دیگم بود
راستی یه بلوز خوشگلم داشتم
خدااایا سپاسگزاررم یه بخشش ظرف داشتم شکر خدا کارهای تعمیرات ماشین دخترم با نصف قیمت انجام شد خدااایا سپاسگزاررم برای حضور هر لحظه در زندگیم🌺🌺🌺

خلاصه خدا بده برکت کلی هم روابط خوب وشاد با عروس گلم وخانواده دوستام🌺🌺🌺استاد مهربانم سپاسگزارم که بهم یاد دادی خوب ببینم بشنوم خوب بگویم وخوب بخواهم هم برای خودم وهم برای دیگران که اصل جذب همین است

خدااایا شکرت ماشین دخترم کارهای مکانیکیش به بهترین شکل درس شد
خدااایا سپاسگزارررم برای جذب امشب دخترم که دوستشو از یه مشکل تاحد زیادی نجات داد وبرای من ارزش زیادی داشت شکرررت شکرت خدایا شکرت
خداایا شکرت امروز سارا خودش دوتا بخشش داشت یکی دستمال کاغذی که از دست فروش خریده بود وبخشش کرده بود ودوم اینکه اون دستمال به من بخشش کردخدایا شکرت شکرت خداایا شکرت
منم یه بسته پای مرغ به او بخشش کردمخدایاشکرت خدایا شکرت خدایا شکرت

خداایا شکرت برای قولناهه خونه ارثیه مادرم
خداایا شکرت برای بخشش ۱۰میلیون مادرم به یه عزیزم
سپاسگزارم که من از مامانم خواهش کردم طودتر خبرشو بهش بده تا شاد شه واون قبول کرد
خدااایا شکرت خدااایا شکرت خدااایا شکرت
خدااایا شکرت مامانم با حرف من زودتر رفت دکتر چشم ودارو گرفت وچشمش دیدش خوب شد
خدااایا شکرت حال تک تک اعضای خونوادم بیاری خداوند عالیه عالی

خداااایا سپاسگزارم خدااایا سپاسگزارم خدااایا سپاسگزارم
خدایا شکرگزارم که هر روز اگاهی عشق واشتیاقم به این پیام ونور روشنگر الهی بیشتر وافزون میشود چرا که فهمیدهام این اموزه جدیدم در تمام زندگیم نقش دارد وراهنما ومرشد من بسمت خوشبختی حقیقی است سپاسگزارم از استادم که صدق گفتارشدر وجودم مینشیند ومرا در مسیرم مصممتر میکند وهمصحبتیم با ایشان امروز برایم جذب محسوب میشود چرا که میدانم صحبت های مفید وراهگشایشان برایم بزودی منشا خیر بیشمار ،سعادت بیکران،وثروت بیحد واندازه خواهد کرد سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم

خدااایا برای بخشش امروزم سپاسگزارمسپاسگزارم خدااایا سپاسگزارم
خدایا برای کولر خانه ام که با سپاسگزاری به بهترین شرایط درست ودرمون راه افتاد خدااایا شکرت
خداایا برای دعوت روز ۵شنبه تو پارک خدااایا شکرت خداایا شکرت خداایا شکرت
خداایا شکرت برای حال خوبه خواهرم که مسافرت بود وطوفان امده بود وخدااارو شکرت سلامت بودن خدارو شکر
خدااارو شکر لینک عالیجناب را برای خواهرهام فرستادم وخدااارو شکر دوس داشتن

خدایا سپاسگزارم جذب شیرینی داشتم عالی بود
خدااایا سپاسگزارم دخترم خانه برادرش دعوت شد
خدایا سپاسگزارم برادرم من وبه خانه عمو برد واونجا خیلی خوش گذشت
خداایا سپاسگزارم بعد مدتها تونستم خونه مامانم برم خداایا شکرت خدااایا شکرت خدااایا شکرت
خداایا شکرت برای بخشش های خوبی که داشتم همه نشان از ثروت بیکران تو در زندگیم است خدااایا شکرت خداایا شکرت خداایا شکرت
خدااایا شکرت هرچه در خانه دارم که نشان از برکت وظهور تو در زندگی مناست هر روز ارزشمند تر میشود خدااایا شکرت خدااایا شکرت خداایا شکرت

خداایا شکرت با استاد عزیز ومهربان وتوامندم مشاوره داشتم وبسیار امیدوار وشاد شدم واین لحطات شادودوست داشتنی برایم ارزشش با هیچ چیز مادی قابل قیاس نیست
خدااایا سپاسگزارم که در همان شب دخترم بعد یه بخشش یه کرم پودر ۲۰۰ هزار تومن جدب داشته که خیلی برام با ارزش بوده خدااایا شکرت خدااایا شکرت خدااایا شکرت
خدایا شکرت از شبکه ۴ یه فیلم درباره حیات رود میسی سی پی امریکا نشون داد که فهمیدم خداوند چه برکات ونعماتی را تا کجاها گسترانیده وچه عالی خدااایا شکرت خدااایا شکرت خدااایا شکرت
خداااایا شکرت بعد از سپاسگزاری کامپیوتر دخترم دوباره شروع بکار کرد خدااایا شکرت خدااایا شکرت خداایا شکرت

خدااایا شکرت بعد نیت بخشش شیرینی برای خانه یه عزیزم برادرم اونو حساب کرد ومن هم نیت بخشش کردم وهم هیچ پولی پرداخت نکردم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
خداایا شکرت یه ناهار توپ باحال جذب داشتم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزاررررم

 

در آخرم خدایا سپاسگزارم امروز عصر هم ی کیک خوشمزه جذب داشتم که عروس گلم و پسر نازنینم بعد از سپاسگزاری صب که برای پسرم داشتم برایم هدیه اوردند و سپاسگزارم و سپاسگزارم و سپاسگزارم خدایا برای این همه شادی

خداااای مهربانی وشناختم،که در درونم زنده وحاضر هستی سپاسگزارررم،سپاسگزاررر ان لحظه از زندگیم هستم که وارد این گروه عزیز وسرنوشت ساز شدم،با اموزه های استادم اشنا شدم، وقشنگتر از همه با سپاسگزاری مداوم اشنا شدم سپاسگزاری هر روزه گمشده زندگیم بود ویافتنش وکشفش از طریق استادم زیباترین گنج زندگی من است در لحظه زیبای سپاسگزاری جزیی از زیستنم را در بهشت احساس میکنم وخود را چشم درچشم خدا،وجودم را دراغوش امن الهی می یابم وسپاسگزارررم که این لحظه در هستی ابدی خواهد شد سپاسگزارم از استادم برای یاد اوری این لحظه در ذهن وقلبم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

خدااایا سپاسگزارمسپاسگزارم
خدااایا سپاسگزارماز میوه های تابستانی وخوشمزه ونوبرانه عالیه خدااایا شکر که میتوانم براحتی بخرم واستفاده کنم
خداایا شکرت که میتوانم ارزاق برای خانه ام تهیه کنم وبراحتی مبالغ انها را حساب کنم سپاسگزارم
خدااایا سپاسگزارم که میتوانم براحتی برای اماده کردن نهار وشامم تصمیم بگیرم سپاسگزارم برای این ذوق وسلیقه ام
خدااایا سپاسگزارم که میتوانم براحتی وام بگیرم ولی شکر خدااا انقدر بینیازم که لازم نمیبینم سپاسگزارررم
خدااایا سپاسگزارم برای دریافتی امروزم۱۲۰۰۰۰ خیلی حس خوبی داشت سپاسگزارم

خدااایا ترا سپاس میگویم برای هر لحظه بخشش اگاهی درک ومعنای کل هستی
خدااایا سپاسگزارررم برای اینکه بهتر میفهمم هر ساله تیر ماه بخش بیمه تکمیلی اداره تماس میگرفت که مبلغ ۲ میلیون برای بیمه سالانه باید پرداخت کنیم ومنهمیشه از پرداخت مبلغ زیاد شاکی میشدم ولی امسال با این وضع که یک ماه جلو ترم زنگ زدن من اصلا خوشحال هم شدم چرا که خرج برای سلامتی واسابشم میشه وخداروشکر سلامتی در وجودم امانت الهی شده است
خدارا سپاس میگویم برای انجام کارهای خانه ام قبلا کارها برایم سخت تر بود ولی حالا شکر خدا درانجام وکارهایم با سبکی خاصی روبرو هستم مثلا چن روز پیش هوس ترشی خانگی کردم اصلا نفهمیدم کی حاضر شد فقط یادم میای یه شیشه ۳ کیلویی یهو رو میز م قرار گرفتهخدااارا سپاسگزارم یا باز هوس مربای توت فرنگی تازه کردم ۲ساعت بعد دیدم پختم تو یخچاله خداروشکر بدون هیچ خستگی
سپاسگزارم از خداوند مهربانم که انرژیه نویی در اثر سپاسگزاری در وجودم قرار داده که فقط وفقط خودم رمزش را میدانم😁😁😁🌸🌸🌸🌸
سپاسگزارم ولی نعمت بزرگم رابا همسرم برای بخشش وخرج کردن رفتیم بیرون از منزل اول ملزومات خریدم که شکرخدا باتخفیف وارزانتر از همیشه بود وبعد همسرم یه باک فول بنزین مجانی زد که جالب بود برام خداروشکرگزارم
بعد بخشش وخرج کردنم هم یهو دیدم ۱۰۰ هزار تومن بحسابم اومده از خوشحالی ذوق داشتم بال در میاوردم از اینکه به باورهای جدیدم داشتم ایپان میاوردم خداروشکر وجالب اینکه لباسیکه خریده بودم متعلق به دخترم بودازش پرسیدم تو امروز بخشش داشتی گفت اره ومن بدون اینکه بدونم براش لباس خریده بودم خداروشکر از اگاهیم
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

خدااایا سپاسگزارم برای امروزم سپاسگزارم از بدن سالمم خدااایا سپاسگزارم سال گذشته میوه های تابستان را باید میپختم تا معده ام ادیت نشه وبعد استفاده میکردم شکر خداا شکر خدا امسال بدو پختن وتازه استفاده میکنم واینهم را مدیون گرما وارتعاش سپاسگزاریم هستم
خدااایا شکرت برای برکت درکیف سپاسگزاریم که هم خرج میکنم وهم بخشش وهم ادامه داره برکتش سپاسگزارم خدااایم
خداایا سپاسگزارم دخترم مشکلات خانوادگی دوتا از دوستانش را هم با معرفی به دکتر های مربوطه رفع وحل کرده سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
خدااایا سپاسگزارررم از خانوم برادرم که مادرم را بردن بیمارستان ومن را از این کار با اصرار معاف کردند سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم

خداااایا سپاسگزاررررم بابت جذب امشب من یه کاسه شکلات واقعا خوشمزه بود سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
خدااایا سپاسگزارررم خداااایا سپاسگزارررم بابت کیس دخترم که اماده شد خدااایا شکرررت که درسپاسگزاررری برای دیگران خیر ماراهم پنهان کردهای ومارانیز به خواسته هایمان میرسانی

خدااایا از جذبهای معنوی همین بس که کلا از غیبت وخبرچینی که کلا محو ونیست شده بفضل الهی سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزارررم ودیگران هم درحضور من شکررر خدااا نه!!!
خلاصه عالمی دارد این سپاسگزاری هم فال خوش شانسی و خوشبختی وثروت است هم تماشای یکرنگی با انسانها وکاینات ودیگر افریدهای خداوند سپاسگزارررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم برای این خوشبختیه جاودانه

خدای من یه حس جالب دیگه که خیلی خوشحالم میکنه حضور خودم در برابر خودمه خودم بیشتر میبینم وکمکم دارم بدجوری عاشق خودم میشم شادم سپاسگزار وقدردان اطرافیانم هستم محبت دیگران رانسبت به خودم بیاد میاورم در خیلی از لحظاتم حضور دارم،برای دیگران ارزش بیشتری قائلم ،به استادم ایمان دارم،وبرای بدست اوردن همه چیز امید دارم وقدرت بخششم بسیار عالی شده جذب های شیرینیه که کسانی درکش میکنند که بهش رسیدن🌸🌸🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌺🌺سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزارررم

خدااایا سپاسگزارم که درمن زندگی میکنی با چشمانم میبینی باگوشهایم میشنوی همه رنجها ونا همرنگیها نازیباییها را از وجودم پاک کرده ای وتو باتمام شادیها سپاسگزاریها،جشنها، محبتها،ارتعاشهای مثبت،وفرکانس عالی،برمن فرود امده ای چه زیبا انتخابی کرده ای میستایمت سپاسگزاررررم محبوب من!!🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

سپاسگزارررم برای بخشش وخرج کردن ورها کردن وخداروشکر تحلیل نکردن سپاسگزارم سپاسگزارررم
سپاسگزارررم امروز برای یه عزیزم یه بخشش غذایی داشتم از خزینه الهی یه نان روستایی گوجه سبز کلوچه خوشمزه
سپاسگزارررم خداوند یکتا ویگانه ام را چند دقیقه پیش هم۲۰۰۰۰ تومن خودم جذب داشتم ویه جذب ۱۰۰۰۰۰ تومن هم دخترم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم خدایا برای همه بخشش هایت سپاسگزارررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

خداااایا سپاسگزارررم برای دیدار امروزم از مادرم خداروشکر حالشون خوب بور ومرا دعا کرد که به ملاقاتش رفتم خداایا شگرت خدااایاشکرت خدااایا شکرت☺️✌️

خدااایا سپاسگزارررم خدااایا سپاسگزارم خدااایا برای حضورت در اطرافم سپاسگزاررم
خداایا سپاسگزاررمت برای لحطاتی که با احساس وجودت درهرشرایطی کارها بسهولت ودر نهایت بزرگواری تو بثمر میرسد وبا ارامش به انجام سپاسگزاررر ان لحظاتی هستم که بتو توکل میکنم وهر ناشدنی اتفاق می افتد ✌️✌️👏خداای مهربانم چگونه است که نام تو ویاد تو در قلبم کلیدوگشاینده همه قفل ها ونا شکیباییهاست❤️مهربان یاری رسان سپاسگزارررم وقتی درتنهاییها ورسیدن سختیها به تو میاندیشم هر پدیده ای که افریدی مونسم میشود ورنج وتالمم تمام میشود وترا محیط برقلبم وخودم را غرق شادی می یابم سپاسگزارررم از حضور همیشگیت در هستی ای هست کن هستی💪😍خدااایا سپاسگزارم از اینهم نعمت در زندگیم،خدااایا سپاسگزاررم از سلامت چشم مادرم که با کمک ویاری تو همه کارها بسهولت انجام شدوجراحی عمل چشم عزیزم با موفقیت پایان یافت 💪💪
ای که ارتعاش عشقم بتو کم کم معجزه ها خواهدساخت سپاسگزارررم خانه دور از دسترسمان را درنهایت تدبیر ودور اندیشی از بد روز گار حفظ کردی وخیال همه ما رااز بابت دزد وزوال راحت کردی که دوستان واستاد در جریانش هستید😁😁
خداایا سپاسگزارررم سپاسگزارمدنبال کنندگان پیج دخترم از ۱۰۰۰ گذشت وباعث شادی و شور وهیجانش شد وامید من که همچنان به شکرگزاری پروردگارم ادامه بدم برای کامیابیهای بهتر سپاسگزارررم برای این اگاهیم
خدااایا سپاسگزاررم از تو برای حضورم در کنار مادرم به هنگام عملشون که شاید سر سوزنی از محبتهای مادرم راجبران کرده باشم خداایا باشد که این احساس خوب بزرگترین جذبم بوده است
خداایا سپاسگزارررم با شنیدن ویس استادم در بیمارستان همان لحظات درحال بخشش بودم وتوان وشادی انرا دروجودم احساس میکردم شکررر برای این استادعزیزم که ارتعاش عالی ومثبتشون همه جا یاریگرم هست 👏👏
خدایا سپاسگزارررم با این شیوه جدید زندگیم کلا دیگه هیچ دری برویم بسته نیست وهمه فراوانیها مرا میخواند قیمتهای مناسب برای خرج کردنهم ،سهولت در رفت وامدها،نداشتن بخل در دیدن توانمندیهای دیگران،احساس شادی وارامش از بودن با مردم ،دوستان اقوام،خدااایا سپاسگزارررم خدااایا سپاسگزاررررم از ین بینش جدیدم به هستی خدااایا سپاسگزارررم کم کم فرموده امامم حضرت علی را بهتر درک میکنم که هر روزم بهتر از روز گذشته باید باشد چرا که رشد میکنم ومیاموزم وبه کردار نیک نزدیکتر میشوم
خلاصه استاد عزیزم ودوستان بهتر از گلم سپاسگزاررم از حضور پر رنگ وارتعاش عالی همهتون که مسیر زندگیم باسپاسگزاررریهای مداوم شما رنگ وبویی خداایی گرفته وشکرانه این حضور منهم مداومت برشکر گزاری دارررم برای این درکم سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزاررم

خدااایا سپاسگزارم برای پسر مهربان ودست بخیرم
خدااایا سپاسگزارم دیروز از مکانی رد میشده وشنیده چن نفر طلب کمک میکردن ومیبینه اونها مشغول بردن کولر از ۴ طبقه هستن وکولر بین زمین واسمان مانده وتوان ان ۴ نفر برای کشیدن اون بسمت بالا تمام شده وپسر گلم سریع خودشو به پشت بام رسانده وبه اونها کمک کرده وبا موفقیت کار انجام شده خدااایا سپاسگزارم برای این توجه ومحبت تو که باعث خیر شده فرزندم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم

خدااایا سپاسگزارمدر محیط کارهم باعث شده ریسها ومدیران عامل برای کارگرها ماسک والکل ومواد ضدعفونی بخرند تا سلامت بمانند سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم

خدایا شکرت برای امشبم بعد مدتها به خانه مادر شوهرم رفتم وخداروشکر درسلامت کامل وارامش قرار داشت خدایا سپاسگزارم وقتی او را میبینم یاد حرفهای استادم میافتم یه سپاسگزار واقعی یه شکرگزاررر همیشگی خدا صاحب کلی برکات مادی ومعنوی خداروشکر همیشه درحصار امن الهی زندگی کرده وانشالله خواهد کرد
خدایا یه بخشش برایش داشتم یه شیشه مربا وچن تا ملون خیلی دوس داره خدایا شکرررت خدااایا شکرت خدااایا شکرت

خدااایا سپاسگزارررم باز هم برای پسر که وجودش لطف الهیست برای دوستی عزیز ضامن شده تا بتونه وام ازدواجشو بگیره خدااایا برای این الطافت تا ابد شکرگزارر خواهم بود چرا که تا ابد ثمره این خیرها وبرکات را خواهم دید بیاری وفضل تو

سپاسگزارررم سپاسگزاررم از هجوم برکاتت بر زندگیم خداون مهربانم
یه مهمونی خواهر برادری تو لویزان کنار درختان وجنگل ولطف الهی جذب یه شام جنگلی و کلی خنده ولذت وشادی
جذب ارامش وتوجه به پدیده های خداوند نگاه در نگاه ماه شب چهارده وگرفتن کلی انرژیه پاک وناب از جنگل ودرختان سبز خوشگل
جذب یه مایه ضد عفونی
سپاسگزارررم سپاسگزارم سپاسگزارم باز هم جدب ژل وماسکو……
شکر خدا جذب بستنی واب معدنی وخنده وخوشحالی
جذب دعوت مهمونی ودیدار دوباره با اقوام
محبت خواهرم به مادر عزیزم خواهرم کلی کارهای بیمارستانیشو انجام دادتا برای جراحی چشم اماده باشه شکر از خواهر مهربانم
تلفن مادر شوهرم برای تعمیر خانه ای که در شمال هست خبر خوبی بود چون قبلا اقا دزده از خجالت در وپنجره هاشم در اومده بود وکنتور اب وبرق همه روزحمتشو کشیده بود شکر برای تعمیر دوباره اونجا😁😁😁😁😂😂😂🙏

جذب برگشت ۲میلیون از هزینه عمل مامانم دراثر سپاسگزارریم برای مامان
جذب یه مستاجر بدرد بخور که هم از خانه نگه داری میکنه هم ۳۰ میلیون هزینه بازسازی اونجا رومیپردازه وهم برجی ۵۰۰ هم اجاره میده وتازه قسمتی از اون ملک ومیده خودمون برای رفت وامد ومسافرت خودمون به شمال سپاسگزارررم از ین لطف خدا از این بهتر نمیشد
جذب یه سبزی پلوو ماهی خوشمزه وبخشش یه بشقاب اون سپاسگزارررم سپاسگزاررم😋😋😋جذب یه شیشه مربای گل وپوست پسته عالی بود😋😋😋
جذب یه نهار خوشمزه بهمراه مخلفات از خانوم برادرم که وقتی از بیمارستان مادرم مرخص شدن باهم جذب کردیم از ایشون سپاسگزارررم سپاسگزارم سپاسگزارررم
سپاسگزارررم از خانوم برادرم که یک روز کامل از مامانم پرستاری کرد تا ما استراحت کنیم سپاسگزارررم سپاسگزاررم سپاسگزاررم👏👏👏👏👏👏خدایا شکرت برای دختر نازنینم یه روز هم اون از مادرم نگه داری کرد سپاسگزارررم سپاسگزارم سپاسگزارم👏👏👏
خدایا شکرت استاد عزیزم روزیکه وویس دوم را در رابط با بخشش رو گداشتید من در بیمارستان شنیدم همون وقت بخشش کردم ودو ساعت بعد اقایی که ترخیص میکرد گفت یک میلیون به حساب شما برمیگرده ومن خدااایی شوکه شدم البته مامانم صاحب پول بود ولی ارتعاش بخشش من بود ومن سپاسگزارررتر شدم😉😁😇😳😳😳

خدااایا سپاسگزارررم خداایا سپاسگزارررم از بخشش امروزم سپاسگزارررم
خدااایا سپاسگزاررم از اینکه توان داشتم تا از مادرم نگه داری کنم وشامل دعاش بشم سپاسگزارررم از محبت خداوند سپاسگزارررم
سپاسگزاررم برای بخشش یه غذای کوچولو به گربه ناز محله مامانم خدااایا شکرررت

خدایا سپاسگزارررم از دریافت ۱۸۰ تومن دخترم سپاسگزاررر
م سپاسگزارررم سپاسگزارررم🌸🌸🌸🌸🌸خدااایا سپاسگزارررم برای میوهای بوبرانه گرانقیمت که با کیفیت عالی وقیمت مناسب جذب داشته ام شکر خداایا شکر خدااایا شکرت

خداایا سپاسگزاررم ،سپاسگزارررانه به استقبال سپاسگزارری از وجود خودم میروم که به دنیایی ازمعرفت وشناخت ودرکرهسپار است،وچنان به خودم وقدرت روح پاکم که نعمت الهیست درنهانکده کالبدم ایمان اورده ام
که تاثیرش را بر دیگران هم میبینم واز این قدرت پویایی وجودم بینهایت حیرانم،سپاسگزاررم بر این حیرانی ذهن چموش اگاهم🤪🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

 

خدایم سپاسگزارررم برای همیشه که بودی وهمیشه که هستی سپاسگزارررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم 🙏🙏🙏🙏💐💐💐💐💐سپاسگزاررررم وجودم احساس شیرینی ولذت وجودت را باورکرده وسرفراز وشادمان به استقبال بقیه عمرش میشتابد از این تحول شیرین سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم❤️❤️❤️❤️ واما جذبهای شیرینم
خدااایا شکرررت برای جذب حلیم خوشمزه خیلی عالی بودسپاسگزاررررم سپاسگزارررم سپاسگزارررررم
برای جذب گردش دخترم با دایی جان وخانومش شکرت شکرت شکرت
برای پیشرفت توی کارش شکرررت شکرررت شکرت

خدااایا سپاسگزارررم امروز بخشش ۱۰۰۰۰ تومن داشتم وجدبم ۴۰۰۰۰ تومن پول و۱۰۰۰۰ اینترنت خدااایا سپاسگزارررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم

خدااایا سپاسگزارررم خدااایا سپاسگزارررم سپاسگزارررم تمام مقدمات کد بورسیم امروز بعد بخششم انجام شد وقرار شده ۵ روز دیگه کد برایم ارسال شه شکرت شکرت شکرت
سپاسگزارررم بعد بخشش من دخترم ۵۰۰۰۰ تومن جذب داشت شکرت شکرت شکرت
سپاسگزارررم امروز یه ناهار خوشمزه از همسرم جذب داشتم وکلی میوه رفت وامد وموفق شدم مامانم ببرم دکتر تا کارهای سلامتش تکمیل شه شکرررت شکرررت شکرررت
خدااایا سپاسگزاررررم برای پولیکه مامانم از فروش ملکشون گرفت شکرررت شکررررت شکرررت
خداوند مهربون بزرگ هر چه ترا شکر بگویم ذره است در برابر اقیانوس عشق ومهر وبخشش تو ببار براین سبزه زار عاشق🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸👏

خدااایا سپاسگزاررررم خرج کردن وبخشش ودوباره زندگی عالی سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
سپاسگزارررم از استادم برای اموزش اموزه های خداوند به رساترین وجه سپاسگزارررم از استادم برای ترجمان ایات ونشانه های صحیح بندگی وخلوص ادمی وهمت وپشتکار ونهایتااااااا صبر وامیدکه حتما ایمانی پایدار را برای نفس وجان ادمی به ارمغان خواهد اورد سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم استاد عزیزم
بخشش امروزم ۵۰۰۰ تومن وازاد شدم ۹۰۰۰۰ تومن پولم در حسابم شکررت شکرت شکرررت
خرج کردن وبخشش ودوباره میوه های عالی با قیمت تعجب اور 😳😳😳😁
بهتر شدن حال مادرم حال خواهرم وحال همه عزیزانم شکرررت شکررت شکررت

خداید شکرت که دخترم پست جدیدش بازدید و لایکاش زیاد بود و باعث شد پستش بره توو اکسپلور شکرررت شکرررت شکرررت💃💃💃💃💃🌺🌺خدااایا سپاسگزارررم اعلام افزایش حقوق کردن سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم

خدااایا سپاسگزارررم نیت بخشش داشتم موقع صبحانه بدون اینکه بدونم پسرم وعروسم با دوتا ظرف حلیم سید مهدی اومدن ومن وخونوادم ذوق کردیم برای شرایط فعلی کمتر میان خداااایا شکرررت شکررررت شکرررت
سپاسگزاررررم از فراوانی بعد بخششم کلی زیتون چای عالی شمال وکلی شادی واحوال پرسی با همسایه عزیزم داشتم که برام خیلی شادی اور بود چند وقت بود ندیده بودمشون خدااایا شکرت شکررررت شکرررت
پسر نازش اومد وبا خرگوشم بازی کرد وکلی ذوق کرد ورفت شکرررت شکرررت شکررررت
خدااایا سپاسگزارررم از محبتهای بیکران بی وقفه ات یه اقای دکتری در رابطه با حقوق خانواده از دخترم تقاضای لایو کرده بود وخیلی عالی یک ساعت انجام شد وموجب پیشرفت کاری دخترم میشه سپاسگزاررررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم خدااایا زندگیم شده هر لحظه اش لطف وکرامت ومحبت تو شکر گزارررم شکرگزاررررم شکر گزاررررم🌸🌸🌸🌸🙏🙏🙏🙏👏👏

سپاسگزارررم خدایم سپاسگزارررمت جذب امروزم بعد بخشش روزانم ۴۰۰۰۰۰ تومن بود که همسرم بدون که من بفهمم تو حسابم ریخت ومن شوق زده شدم
جذب بعدیم خرگوشم خیلی خورده ریز خورده بود وبردمش امپولشو زدم وصبح براش سپاسگزاری کردم وکم کم خوب شد
خدایا سپاسگزارررم امروز یه مستند جالب شبکه۴ دیدم در مورد اعتقاد مردمی بود که اعتقاد داشتند خورشید اول بار از داخل دریاچه تی تا کا کا در۶۰ کیلومتری شهر لاپاز طلوع کرده ومحققان این باور را تحقیق میکردند وبه نتایجی در همین راستا رسیده بودند وبسیار جالب بود چرا که در۱۵ متری عمق دریاچه برای خورشید قربانی کرده بودند نشان میداد هزاران سال پیش انسانهایی در این عمق میرفتند بدون اکسیژن ولباس غواصی ودر ان مکان حیوانات را قربانی میکردند وبرایم خیلی عجیب بود😳😳😳😳

خدااایا سپاسگزارررم خداااایا سپاسگزارررم اضافه حقوق همسرم هم را بحسابش ریختن خدااایا از این بخشش ومحبتت هم تا ابد سپاس گزاررم روزی رسان بی منت بی همتا

خداااایا سپاسگزاررررم امروز صبح به مرحوم پدرم برای بچه ها بخشش داشتم شوهرم اضافات حقوقشو براش ریخته بودن خدااایا شکرت شکرررت شکرررت
خدااایا سپاسگزارررم برای هم جذبهایی که داشتم گوشت مرغ میوه های نوبران لبنیات،،وهمه انعام الهی سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزارررم
خدااایم سپاسگزاررررم برای همه جذبهای رابطه با مادرم ودعاهایی که برام کلی ارزش داره خواهرهام خدااارا شکر گزارم برادر نازنینم وپسروعروس گلم سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم همه وهمه الطاف الهیست که قدر همه را میدانم وسپاسگزارررر خدایم هستت
خدااایا سپاسگزاررررم برای بخششها که شکر خدا مستمر ادامه داره وبقول استاد با ذوق وشوق سپاسگزاررررم سپاسگزارررم سپاسگزارررم

سلام استاد عزیزم اینم جذب امروز من واقعا عجیب وبامزه بود من دیروز عصری بخشش به مادرم داشتم ۵۰۰۰ وهمسرمم همینطور امروز عروسم رفته بود بدون اینکه خبر داشته باشه این لباسها خوشگلو برای من همسرم ودخترم خریده واقعا دستش درد نکنه استاد وااااقعا هر چی میگید عین معجزه اتفاق می افته همیشه سپاسگزارررر اموزه هاتون هستم عالیه💐💐💐🥼👕

خدااایا سپاسگزاررررم برای جذب یک گلدونه زیبا سپاسگزارررم سپاسگزاررررم
سپاسگزاررررم از جذب یه نهار واقعا خوشمزه خورش بامیه😋😋😋😋خدااایا سپاسگزاررررم کمر درد خواهرم اروم شد بعد رفتن پیش دکتری که من بهش معرفی کردم وبا ورزشهایی که خودش انجام میده سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم🤗🤗💪سپاسگزاررررم
خداااایا سپاسگزاررررم باز عم از جذب یک گلدان زیبا وسبز دیگه سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
خداااایا سپاسگزارررم که تونستم به یه عزیزم مقداری قرض بدم سپاسگزاررررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨

خدایا سپاسگزارررررم از بخششهای وقت وبیوقتت سپاسگزاررررم مثل نور که میتابد ثروت شادی وسلامتی تو هم جاریست خوشحالم که میربایم عشقت را🥰🥰🥰👏👏

خدااایا سپاسگزاررررم جذبهای شاد کننده من تمامی ندارد ،الان دخترم گفت بازدید پستش در اینستا گرام به ۱۳۵۰ نفر رسیده واین همه خانواده را شاد کرد سپاسگزارررم 😂😂❤️❤️🤗🤗سپاسگزارررم سپاسگزارررررم همچنان جاری در زندگیم ………

خدااایا سپاسگزارررم بعد بخشش صبحم به بچه های عزیز امروز ۲۰۰۰۰۰ تومن دخترم واریزی داشت از محبت خدااای مهربون و۱۰۰۰۰۰۰ تومن هم پسرم برگشت شد از پولیکه ماشینشو تعمیر کرده بود سپاسگزاررررم خدایم سپاسگزاررررم خدااایم سپاسگزاررررم
همسرم هم کلی جوجه تهیه کرده تا با خواهر برادرام ببریم بیرون بزنیم تو رگ خداااجونم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم

خداااایم سپاسگزارررررم همین شب که درلویزان هستیم در کنار خواهر برادرانم سورپریز تولد همسرم وداشتم وبدون که ما بدانیم کادو وکیک وکلی خوشحالی شکر خداااا خداااایا شکرت خداااایا شکرت کادو مامانم وبقیه عزیزانم تازه باعث شد مامانم کادو روز دختر هم بما دختر هاش تبرک بده وماخیلی خوشحال شدیم خداااایم سپاسگزارررررم سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم👏👏💐💐💐🙏🙏🙏

[۶/۲۶،‏ ۱۱:۵۲] Afsaneh Mohamadi: خداااایا سپاسگزارررم سپاسگزارررم از بخششم یه بخشش کوجولو از صبح چه شادیها که با خود نداشته سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
تازه یه خبر خوب ونازنینم داشتم که بوقتش میگم خدااایا شکرت خدایا شکرررررت خدایا شکررررررت🥰💐🙏🌸🌸🌸🌸🌸🌸
[۶/۲۶،‏ ۱۱:۵۷] Afsaneh Mohamadi: خداااایا شکرررت همین صبح اول صبحی یه جذب با حال که کلی چسبید دخترم برام صبحونه درس کرد وکلی ظرفا رو هم شست خدااایا ارتعاش سپاسگزارررریم چه کرده عشق موندنیم💃💃💃💃💃

خدااایا سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم پسرم مسافرت رفته بود به منزل خانواده همسرش شمال سپاسگزارررم حالش عالی بود وهمه عالی بودن وسپاسگزاررر خداوند بود وگفت اینجا هم هوا عالیه هم مردمان عالیی داره وخداروشکر راضی بود سپاسگزارررم سپاسگزارررم
خدااایا سپاسگزارررم از جذبهای خوشمزه ام میوه ها ونان والبالو وگیلاس والو وبستنی وکاهو وکلی چیزهای خوشمزه دیگه خدااایا سپاسگزارررم سپاسگزارررم از این همه نعمت 🎉💐💃🌸
خدااایا سپاسگزارررم فرزندانم در جاده هستند وتو نگهبان ونگهدار همه مسافران هستی ومن خوشحالم که تو را دارمسپاسگزارررم سپاسگزارم سپاسگزارررم
خدااایا سپاسگزارررم برای چای البالوی خوشمزه که روزیم بود سپاسگزارررررم
خدااایا سپاسگزاررررم من بگفته استادم شماره کارت مادرم را کش رفته بودم وبراش دوروز یه دفه ۵۰۰۰ تومن میریختم امروز گف نمیدونم این چه پولیه گاهی برا ریخته میشه میخواس زنگ بزنه بانک بپرسه که گفتم بابا من میریزم وکلی خوشحال شد نه برای پوله بیشتر برای کاری که میکردم وکلی دعام کرد وگف انشالله همین احترام رو هم فرزندانتون براتون داشته باشن ومن کلی شاد وخندان وخلاصه تو ابرا، ودعا بجون استادم که اموخت مرا👌🤗🤗😁😁💃💃سپاسگزارررم سپاسگزاررررم خدااایم راچرا که هرچه بیشتر میاموزم وعمل میکنم بیشتر قدر افریده های خداوند را میدانم از اسراف حروم کردن نعمات الهی بیشتر پرهیز میکنم وسعی میکنم حتی پر پیازی یا دانه ای از برنج دور ریخته نشود ومن احساسم شادتر میشه وقتی اگاهانه این کار را انجام میدهمسپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم از این اگاهیم
سپاسگزاررررم که حتی در وقت هم قتی احساس میکنم اوقاتم بهدر میرود سریع یا سپاسگزاررری میکنم یا عامدانه بقول استاد توجهم را به حضور خودم میبرم وهمه اینها را مدیون استاد عزیزم هستم که طریق درست زندگی کردن را بمن اموخت سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم اینبار از استادم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏خدایا سپاسگزاررررم دایره جذبهایم گسترده شده نمازمومعنویاتم را بیش از پیش دوست دارم وقدرتش را دروجودم در دوری از نهی شده ها میبینم وباور اینکه نماز از بدی انسان را دور میکند تازه باورم شده وباز این راهم سپاسگزاررر استادم انگار که الفبای راهی را بیا موزی بقیه راه خود بخودی نمایان میشود ومن سپاسگزارررر استادم در این مشق🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👏👏👏👏👏سپاسگزارررم بخشش روزانم عادت زندگیم شده وهر صبح به امید روز شادتر ولحظاتی ناب تر بهاستقبالش میشتابم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم
سپاسگزارررم از جذب سبزی چوچاق شمال، پیاز، دلار وکلوچه خوشمزه فومنی سپاسگزاررررم برای چای شمال وهمه پدیده های متنوع خداوند سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم
خدایا سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم برای اضافه حقوق واضافه ساعت کاری عروس گلم دو روز در هفته بود شد ۳روز وباعث خوشحالیش بود وگف مامان به میلاد گفتم کار سپاسگزاری مامان است 😁😁😁😘😘😘🌸🌸🤗ومن سپاسگزارتر شدم برای این اگاهیو معرفت خدااایا سپاسگزارررررم سپاسگزاررررم انعام تو در زندگیم بس فراوان وبوفور است فقط میترسم حوصله دوستان سر رود سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم برای صبر وحوصله عزیزانم💐💐💐💐💐💐💐💐☺️👏👏👏خدایا سپاسگزارررم امروز بعد بخششم به مامانم یک کیسه برنج عالی به قیمت خیلی خوب جذب کردم وشادی منو سپاسگزارررریم😁😁😁😁🙏🙏🙏🙏🙏🙏خدایا سپاسگزارررم برای ثبت نام خواهر زادم در مدرسه فرهنگ سپاسگزاررررم سپاسگزارررم سپاسگزارررم
خدایا سپاسگزاررررم برای تهیه یه شیشه پیاز ترشی سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزارررم
خدایا سپاسگزاررررم انعامت متنوع رنگا رنگ است منظورت از اینهمه ریزش برکات ومهربانی چیست ؟ سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم میدانم توجه ات از عشق به من است اخه این عشق دوطرفه است منهم عاشقتم برای این نعمت هم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم🥰🥰🥰🌸🌸🌸🌸خدایم سپاسگزاررررم از ریزش انعام رنگ برنگت در زندگیم لایو امشب دخترم در محیطی صمیمی وپر بیننده برگزارررر شد ومن وهمه دوستان کلی اطلاعات حقوقی دریافت کردیم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم👏👏👏👏👏👏👏👏💐💐💐💐💐💐روزی دهنده صبح گاهم سپاسگزارررم برای جذب نان بربری داغ وصبحانه با نشاط ،خدایم حضور شفا دهنده ونعمت گسترت را در جای جای زندگیم یافته ام سپاسگزاررررمت سپاسگزاررررما
سپاسگزاررررم به تاسی از مهر گسترم منهم بخشش میکنم بفرموده استادم ووفور وفراوانی را در کشتزاررر زندگیم درو میکنم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم ارامش سلامتی، ارتباطات عالی، شادی وثروت وشادکامی ،محصول زندگیه منست که شادمانه درو میکنم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
رزاق مهربانم سپاسگزارررر از جذب یک نهار عالی مرغ ترش با چچاق شمالی محسور کننده است سپاسگزاررررم سپاسگزاررم سپاسگزاررررم👌🙈😋😋😋😋😋😋😋خدایم سپاسگزاررررم از جذب ۱۲۳۰۰۰ازمحبت خداوند سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم
سپاسگزارررم برای سفارش ارزاق برای خانه ام با قیمت عالی سپاسگزاررررم سپاسگزار م سپاسگزاررررم👏
👏👏👏👏💐💐💐
خداااایا سپاسگزاررررم برای جذب یه سبدشلیل خوشمزه سپاسگزاررررم😋😋👌
خداااایا پاسگزاررررم از بخشش صبحگاهیم به پدر وپدر همسرم
سپاسگزارررم امروز چک کاینات رونوشتم وجالب اینکه مادر م خواب چکم دیده بود من اینجوری😳😳😳😳😳

خداااایم سپاسگزاررررم بعد بخشش صبگاهی طلب از عزیزم پرداخت شد سپاسگزارررم سپاسگزاررررم
بعد صحبت با کیف جادویی ۱۰۰ کیفم جدب داشت سپاسگزاررررم سپاسگزاررم سپاسگزاررررم

خداااایا سپاسگزاررررم خداایا سپاسگزارررررم امروز سهامم روی کا گزاررریم نشست ومن خیلی خوشحال شدم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم
سپاسگزارررم سود خوبی داشت بار دیگر وفور فراوانی را در زندگیم میبینم وجشن میگیرم سپاسگزارررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
خداااایم سپاسگزارررررم از جذب کلی میوهای تابستانی الهی که همچون گنجینهای الهی در زندگیم میباشد چرا که هر کدام خاصیت ومعجزه ای در بدن همراه دارد برای زیباترین انتخاب خداوند برای تنوع وسلامتی سپاسگزارررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
برای جذب البالو فراوان وخوشمزه که تبدیل به مربا کردم باز هم خدااایم را سپاسگزاررررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم
خدااایم سپاسگزارررررم برای بخشش دختر نازنینم که صبح انجام داد وغروب به شام در پلادیم دعوت شد که مایه ارامشش شد سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
خدااایم سپاسگزاررررم تلاوت دو جژ قران نصیبم شد برای امرزش وشادی یه عزیزی سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم سپاسگزارررررم
سپاسگزاررررم که میتوانم پیامهای واتساپ روبرای مامانم بفرستم تا بخونه وسرش گرم شه سپاسگزا سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم

خداااایا سپاسگزاررررم خداایا سپاسگزارررررم امروز سهامم روی کا گزاررریم نشست ومن خیلی خوشحال شدم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم
سپاسگزارررم سود خوبی داشت بار دیگر وفور فراوانی را در زندگیم میبینم وجشن میگیرم سپاسگزارررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
خداااایم سپاسگزارررررم از جذب کلی میوهای تابستانی الهی که همچون گنجینهای الهی در زندگیم میباشد چرا که هر کدام خاصیت ومعجزه ای در بدن همراه دارد برای زیباترین انتخاب خداوند برای تنوع وسلامتی سپاسگزارررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
برای جذب البالو فراوان وخوشمزه که تبدیل به مربا کردم باز هم خدااایم را سپاسگزاررررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم
خدااایم سپاسگزارررررم برای بخشش دختر نازنینم که صبح انجام داد وغروب به شام در پلادیم دعوت شد که مایه ارامشش شد سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
خدااایم سپاسگزاررررم تلاوت دو جژ قران نصیبم شد برای امرزش وشادی یه عزیزی سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم سپاسگزارررررم
سپاسگزاررررم که میتوانم پیامهای واتساپ روبرای مامانم بفرستم تا بخونه وسرش گرم شه سپاسگزارررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم🌸🌸🌸🌸سپاسگزارررم از خدااایم سپاسگزارررم از خداااایم امروز باهام تماس گرفت وکلی ازم تعریف کرد واز اینکه من به اواحترام دارم وقدر دانش هستم تشکر کرد واز داشتن فرزندی مثل من از خداوند سپاسگزارررری کرد ومن مانده بودم چه بگویم فقط خداوند را سپاس میگفتم ومبهوت مانده بودم😳😳😳😳😳😳😳😳🙏🙏🙏🙏🙏
خدااایم را سپاس میگویم امروز هم بخشش به بچه ها داشتم وهم خواهرم بیپار بود بخشش غذایی برایش داشتم ومیدانم برایم هر کدامش منشا خیر وبرکت جاودانه است سپاسگزاررررم خدااایم امکان دوست داشتن دیگران را فراهم کرده سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم💐💐💐سپاسگزاررررم امروز شنیدم سهام عدالت بالا رفته ومن باز سپاسگزارررم خدااایم شدم سپاسگزارررم💐💐 سپاسگزارررم سپاسگزاررررم🌸🌸🌸🌸🌸سپاسگزاررررم امروز دخترم یه شال زیبا جذب کرد وخیلی خوشحال شد سپاسگزارررم وفروشنده پول ارسال را حساب نکرد ومن سپاسگزارررتر از قبل سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزارررم
تخفیف اسنپ داشتم وخیلی چسبید سپاسگزارررم سپاسگزاررم🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸خدااایا فراوانیها سپاسگزاررررم برای همه نوع بخششت وریزش نعمات در زندگیه خودم واطرافیانم یه جفت چراغ ماشین به قیمت عالی برای ماشین دخترم به قیمت یک سوم فروشنده باقیمت قدیم داشته وروزیه ماشد خداااایا سپاسگزاررررم سپاسگزارررم سپاسگزارررم

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸خدااایا سپاسگزاررررم،خدااایاسپاسگزاررررم خدایم برای هر لحظه زندگی ازت سپاسگزارررم برای شادی وخنده فرزندانم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم😄😄😄❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏خدایم جذب امروزم عروس گلم اومد اینجا وکلی کارهای کامپیوتری با دخترم انجام دادن وخوشحال وشاد شد وتونست برای دوستش یه پیج تبلیغاتی درس کنه سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزارررم کلی هم کارهای ارایشگاهی داشتیم وانجام شد ویه رژلب هم جذب داشتم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزارررم💐💐💐💐💐💐💐💐💐خدااایا سپاسگزاررررم از جذب کلی میوه وسیر وهندوانه وفلفل و…..وکلی دیگر از انعام الهی خداااایم برای برش برش هندوانه برگ برگ کاهو، حبه حبه سیر ودانه دانه موادیکه برایم روزی دادی سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
خداااایم برای ناهار عالی که برایم تدارک دیده بودی برای دانه دانه برنجش وبرای قطعه قطعه مرغ ومخلفاتش سپاسگزارررمت مهربان روزی رسان🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸خدایا سپاسگزاررررم برای بستنی خوشمزه وشیرین سپاسگزاررررمت سپاسگزارررمت سپاسگزاررررمت
خدایا شکرررت حال خواهرم خوبتر شده والحمدولله بسمت سلامتی پیش میرود سپاسگزارررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم🌸🌸🌸🌸🌸🌸❤️❤️خداااایم سپاسگزاررررم برای صبحی دل انگیز وزیبا حضور در چنین روز خود بزرگترین جذب وهدیه الهیست سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم صبحم را با بخشش وخرج کزدن اغاز کردم نوشته استادم خواندم وبا شادی عزم کردم وخیرات برای پدرم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
هنوز خیرم را کامل نکرده بودم که یه دوست قدیمی را دیدم وکلی مشکلات وبرشمرد ومنیاد اموزه هایم افتادم وگفتم بهتر کمی هم فراوانیها را ببینیم وشکر گزار باشیم واونیز خوشحال شروع به شمردن کرد ومن😳😳😳😳😳تماشایش میکردم برای پادردش هم راهنماییش کردم خلاصه گپ عالی شدکه برای شادی روحیم مناسب بود
سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزارررم
داشتم جذبهای دوستانم رامیخواندم یه اس ام اس واریزی برایم اومد همون مقداریکه خیرات کرده بودموخرج کرده بودم برایم واریز شده بود ومن اینبار شگفت زده تراز قبل چون اصلا نمیدانستم این از کجا بود خلاصه سپاسگزاررررم وسپاسگزارتر از قبل سپاسگزارررم خدااایم را
خدایم سپاسگزاررررم برای جذب کلی ماست گوجه خامه وخوراکیهای دوست داشتنیه دیگه سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸😋😋😋😋خدااایم سپاست برمن هر لحظه واجب است شکر پروردگار بینیازم امروز هم بخشش داشتم و۳۵۰۰۰تومن جذب کردم سپاست برایم هر دم تنعم وشادیست سپاسگزارررررم سپاسگزاررررمسپاسگزاررررم خداااایم امروز ووویس استادم شنیدم ودریچه ای از عالم معنا برویم گشوده شد ومن عاشقتر از قبل سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم هم از اموزه های استادم هم از ارتعاش عالی گروه هم وهم از کائنات که تا این اندازه گوش بفرمان خدااایم ومنند سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم💐💐💐💐💐💐💐💐💐خدایم سپاسگزاررررم امروز شنیدم یکی از دوستان دخترم ویلای در باغشان میسازند ومن سپاسگزاررررر خداوندم شدم برای این وسعت فراوانی سپاسگزارررررم سپاسگزارررم سپاسگزارررررم🌸🌸🌸🌸👌سپاسگزاررررم خدااااایم امروز بعداز ظهر با همسرم رفتیم خرج کنیم به گفته استاد با شادی حس لیاقت وکلی میوه عالی با قیمت عالیتر جذب کردیم یک جفت کفش چرم هم همسرم با نصف قیمت خرید ومن خوشحال از ارتعاش بخشش وسپاسگزاری سپاسگزارررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم تازه خودمم ۲۰۰۰۰ تومن جذب داشتم وسپاسگزارررر تر از قبل خدااایم سپاسگزارررم روز جمعه عالی داشتم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررررم سپاسگزاررررم💐💐💐💐💐💐💐خداااایا سپاسگزارررررم سپاسگزاررررم داشتم در ذهنم با خودم میگفتم امروز از عزیزانم خبر وب بشنوم به خواهرم زنگ زدم گفت دکتر داروخانه ای که دران کار میکند بهش گفته تمام مخارج وساعاتی که بیمار بوده نرفته را پرداخت میکند من خوشحال وشاد برای خواهرم شدم وسپاسگزاررر خدایم اشک حلقه در چشمانم از لطف الهی سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم سپاسگزارررررم🙏🙏🙏🙏🙏خداآیم سپاسگزاررررم از جذب هرروزه ام۲۰۰۰۰ تومن از انعام الهی سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم💐💐💐💐💐💐💐خداااایم امروز بخشش به مادرم داشتم چن روز پیش به تعمیرکار مبل زنگ زدم ۲میلیو میگرفت ۵ تا از مبلهام رو تعمیر کنه همسرم یک ساعته همه رو تعمیر کرد من شاد وخوشحال شدم سپاسگزارررررم سپاسگزاررررم از دستان کار درست همسرم🙏🙏🙏🙏🙏👏👏👏👏سپاس گزاررررم عروس عزیزم هم ناهار اومد اینجا وگف سالگرد عقد مونه شیرینی خریدیم کلی شادی ومن سپاسگزاررررتر از همیشه سپاسگزاررررم سپاسگزارررررم سپاسگزاررررم خدای شادی ها💃💃💃💃💃🌸🌸🌸🌸🌸خدایا سپاسگزاررررم بخشش داشتم وکلی چیزهای خوشمزه جدب داشتمالبالو الو زرد بستنی فالوده نان وکلی تره بارو من شکر گزارررر💐💐💐💐سپاسگزار خداوندم هستم سهام عدالتم کلی سود دهی داشته وشکرگزارررم سهام etfهم خداروشکر خوب بوده سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم
خدارو شکر دختر نازنینم به ارامش رسید سپاسگزاررررم
سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم🙏🙏🙏🙏🙏خدااایا سپاسگزارررمبرای بخشش صبحگاهم برای مادرم،سپاسگزاررررم جواب ازمایش خواهرم منفی شد وهمه خانواده شاد شدیم سپاسگزاررررم سپاااسگزاازاررررم سپااااسگززززارررم🤗🤗🤗🤗خدایا سپاسگزاررررم

خداااایا سپاااسگزاررررم سپااااسگزاررررم امروز دوست دخترم اومد پیش دخترم وکلی روحیه دخترم عالی شد بخاط شرایط فعلی وکلی باهم خندیدیم سپاسگزارررم سپاااسگزارررم سپاااسگزاررررم
خدااایا خواهر عزیزم میخواست یه قطعه طلا بخره به من زنگ زد گف رفتم طلا شده برای فروشیک میلیون و هفصددوست دختر فهمید وگف یه اشنا داره یک میلیون وصد میده وخواهرم کانالش و گرفت وخرید کرد ومن خوشحال شدم که ثروت ووفور در کنار من اتفاق افتاد واونو جذب خودم دونستم خدااایم سپاسگزارم سپاسگزارم که دایره جذبهایم اطرافیان عزیزم را هم همیشه شامل کرده سپاااسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاااسگزاررررم
خدااایا سپاسگزاررررم برای البالو پلو خوشمزه که ناهار جذب داشتم همیشه میپختم یه ایرادی داشت وته دیگش سیاه میشد ولی فک کنم ناخوداگاههم بیاریم امد ذهنم شیوه جدیدی بهم اموزش داد ومن اینو جذب دونستموشاد شدم چون کلی تغییر کرد وعالی شد سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم سپاسگزاررررم👏👏👏👏😁😁خداااایا سپاسگزاررررم امروز هم بخشش داشتم وهمرفتم کلی خرج کردم خداااایا شکرت که به این باور رسیده ام ‌که خدایی شدن جلوه هایش توان بخشش هرروزه است وحضور در هر لحظه وخرج کردن وفعال کردن انرژی های دنیای زیبایمان است سپاسگزارررم که قلبم با اشتیاق زندگی میکند سپاسگزاررررم سپاسگزارررم سپاسگزاررررم خدایم سپاسگزارررم امسال اولین انارهای درخت زیبای حیاط خانه مان ثمر داده ومن باز هم سپاسگزارررر سپاسگزاررررم سپاسگزارررم سپاسگزاررر🙏🙏🙏🙏خدااایم سپاسگزاررررمت سهام عدالتم امروز هم یک میلیون سود داده ومن باز هم سپاااسگزار سپاسگزارررم سپاااسگزارررم سپاسگزارررم

سپاآسگزاررم برای جذب یه گلدون خوشگل سپاسگزاررم
سپاااس از خداوند مهربانم برای جذب میوه های رنگا رنگ تابستان سپااااسگزاررررم سپاااااسگزارررررم
سپااااسگزارررم برای جذب ۴۵۰۰۰۰تومن سپاااسگزاررررم برای ریال بریال وبرکتش سپااااسگزاررررم روزی رسان مهربانم را سپااااسگزاررررم سپااااسگزاررررم سپااااسگزارررررم💐💐💐💐خداایم سپاسگزارررم برای بخشش صبحم سپاااسگزاررم سپااااسگزارررم برای جذب خربزه شیرین سپاااسگزارررم سپاااسگزارم سپاااس خدایم برای روزی فراوانم شکر
خدایم سهام عدالتم دوباره سود دهی داشت سپاسگزارررم سپاااسگزارررم سپاااسگزاررم
خدایم سپاااست همیشه برمن واجب است حقوق همسرم یک میلیون اضافه شد ومعوقه دو ماه را هم پرداخت کردند سپاااسگزارررم سپاااسگزارررم سپاااسگزارررم💐💐💐خدااایا سپاااس بعد بخشش خرج کردن صبحم که با انرژی مضاعف که استاد شب گذشته درکالبد همه ما تزریق کردن روزم را اغاز کردم وکلی خرج کردم برررایخانه باشادی گوشت ومرغ وسبزی رب انار وپودر وخلاصه کلی جذب های لازم دیگه سپاااسگزاررررم جذب سه کیسه برنج شمال وکلی هدیه های اسمانی دیگر ومن واقعا سپاااسگزارررر سپاااسگزارررر
جذب یه سیم کارت که نمیدانم از کجا بود که مخابرات اس داد کهبرم بروزش کنم که خیلی کیف داد سپاااسگزاررررم سپاااسگزارررم سپاااسگزارررمحدود ۲۰۰ یا۳۰۰ میارزید شکر که خداااراستگوووست
خدااایا سپاااس برای بخشش دوبار صبحم وخرج کردنم وجذب چند بوته سیر وخوشهای انگور سپاسگزارررم سپاااسگزارررم سپاااسگزارم
سپااسگزاررم مامان قصد دیگر پول خونشون گرفت ومن سپاسگزارررم از خدای مهربانم
سپاااس دخترم در زمینه کاریش وفتو شاپ هر روز پیشرفت میکند ومن سپاااسگزارتر از قبل سپاااسگزارم سپاسگزارم سپحاسگزارررم
سپاااس برای خرج خانه ام کلی پیاز وسیب ومیوه وبامیه سپاسگزارررم خدای مهربانم روزی رسان من است ومن سپاااسگزارررم
سپاااسگزاررم از جذب یه دست لباس خانگی برای همسرم
سپاااسگزارم برای جذب کلی نان پیراشکی،شیرمال،سوخاری،وباگت
سپاسگزارم از خدااایم حال همه مون خوب شد وهمه سرحالیم سپاااسگزاریم
سپاااسگزااارم همسایه ها شارژشونو پرداخت کردند به همسرم سپاااسگزاارم
سپاااسگزارم برای کلی غوره که ابگیری شد سپاااسگزارم برای خرید کلی میوه وتنقلات
سپااسگزارم برای پیج دخترم در حال پیشرفته سپااسگزارم
سپاسگزارم برای راه اندازی سایت دخترم سپاااسگزارم سپاااسگزااارم
سپاااسگزارم سپاااسگزااارم برای بخشش وخرج کردن خودم وهمسرم شکر عصری پسرم کلی موز لیمووعسل ودارو برامون خرید خلاصه جذب امروزم بود ومن شادومتحیر از نزول برکات الهی سپاااسگزااارم سپااااسگزاارم سپاااسگزااارم🙏🙏🙏🙏🙏

خداااایا سپاااسگزااارم امروز صبح باز بعد بخشش خودم وهمسرم وکلی خرید برای خانه ومن باز سپاااسگزاار خدااایم شدم عصری دوباره خبر اضافه شدن حقوق همسرم را شنیدیم وبرایم جالب بود
سپاااسگزااارم سپاااسگزاارم از خدااایم جذب سلامتی هم تا حدود زیاد داشتیم سپاااسگزاارم سپاااسگزاارم همیشه خدااایم را سپاااسگزااارم

سپاااسگزاارم سپااسگزاارم ثروت ورنق الهی در زندگیم جاریست گوشت ومرغ میوه وخداروشکر کلی تره باره وشکرانه اش شادی میکنم وسپاااسگزاری روزی رسان بی منتم شکر وسپاااسگزااارم سپاااسگزااارم سپاااسگزاارم
سپااسگزاارم دخترم بیمار بود مادر دوستشون پرستار بودن خودشون اومدن وسرم ودارو ودرمان کردن وکلی حال دخترم رو به بهبود رفت سپاااسگزااارم سپاااسگزااارم سپاااسگزاارم
خدایم را برای نهار عالی سپاااسگزاارم مهربانیش بی پایان است هر لحظه از زندگیم جذب است اب هویجی که کرفتیم ،ویتامین ث که میل کردیم دارو ودرمانی که انجام دادیم همه وهمش جذب است وشکر خدا روبه سلامتی هستیم سپااسگزاارم سپاااسگزااارم سپاااسگزااارم🙏🙏🙏🙏🙏😁سپااسگزاارم انعام الهییم را خواهرم برای دارو وتقویت کننده از داروخانه فرستاده سپااسگزااارم سپااسگزاارم سپاااسگزاارم
سپاسگزار خداایم همچنان هستم سوپ برایم فرستادن خدااایا شکرت هر لحظه نعمتی با عشق برایم تدارک میبینی سپاااسگزاارم سپااسگزااارم سپاااسگزاارم🙏🙏🙏🙏خداایم سپاااسگزارم از هدیه سوپ شیر زنجبیل،لیمو وکلی الطاف دیگر خدای پرعشقم که اختیارم دست اوستسپاسگزارم
سپاسگزارم امروز هم خانوم پرستار عزیز اومداز ناشناخته ها ویه سرم دیگه به دخترم زد ومن همچنان سپاسگزارم سپاسگزارم
خدایم را سپاسگزارم کلی خرج کردهمسرم برای خانه تنقلات ومیوه سپاسگزارم خداوند روزی رسانم را سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
سپاس از جذب ۱۰۰۰۰ تومن ویکبسته اینترنت جذب اخر امروزم بود خدایم را برای فراوانی وقت وبی وقتش سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
سپاس خدایم را که اموخته ام روزم را با بخشش اغاز کنم بعد بخششم یه عزیزم زنگ زد که ناهار برایتان درس کردم وکلی اش خوشمزه ولوبیا پلووسالاد برایمان تدارک دیده بود وما خوشحال از این بخشش وفراوانی الهی سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌸🌸😁خداایم سپااسگزارم برای فراوانی عشق ومحبت در جهان دوباره خواهرم کلی نان اباده ،اب میوه وموز وکلی انعام الهی برایم تدارک دیده بود وبرایم اورد سپاسگزار خودش همسرش وخداوندم هستم برای قلب مهربانش سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
سپاااسگزارم سپاااسگزارم از خدایم سپااسگزارم امروز یک ظرف پراز پلو مرغ عالی برایم خداایم تدارک دیده بود سپاسگزارم از خدایم
سپاااسگزارم عصر امروز هم دوباره دوتا کاسه اش نذری از ناشناخته داشتم خدای مهربانم را سپاس میگویم از اینهمه فراوانی وعشقش که همیشه از وجودم سر ریز گردیده ومرا شکر گزارش بینهایت کرده سپاس سپاس سپاس بی همتای بخشنده
سپاس پروردگارم را بجا میاورم دوستم را که چن روز پیش ادرس وتلفن دکتر داده بودم زنگ زد وکلی مرا مورد لطف قرار ودعا کرد که حال واحوال پایش بهتر شده بود ومعالچاتش ثمر داده ومن همچون یک سپاسگزارم شاد وخرسند از سلامت مردمم سپااسگزارم سپاااسگزارم سپاسگزارم از خدایم
سپااسگزارم درمانهایم ادامه داشت وبسمت سلامت بیشتر میروم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم جدب یک شام که همسرم مهمانمان کردند ومنسپاااسگزارتر از قبل وخوشحال سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپاااسگزارم
👏👏👏👏💐💐💐سپاااس سپاااس خداایم را دوباره اعلام مجدد کردند برای اضافه حقوق ها ودوباره درطول یکسال به حقوق مان با حق مسکن اضافی ۹۰۰ اضافه شد ومن متحیر دفعه اول از شناخته ها بودچون قابل پیش بینی بود ولی بار دوم فک کنم ناشناخته ها عشق دادن بهر حال من سپاااسگزارم سپاسگزار
سپااس خدااایم پروسه سلامتم کمکم داره تکمیل میشه وهر روز به سمت سلامتی بیشتری میروم وشاکرم خدااایم را
سپاااس گزار خدااایم هستم امروز چن تلفن از اقوامم واقوام همسرم داشتم که همه جذب روابطم معنی داشت برایم وهمه بامحبت ودلجویی وکلی تعریف دعا برایمان ختم شد ومن سپاااسگزار خداوند برای محبتهایش که از طریق انسانها دریافت میکردم
اخرشب هم دوستی ارتباط گرفت که فهمیدم بیمار است وبرای شرایط موجود دوا ودکتر ورا رها کرده منهم کانال سپااسگزاری عالیجنابمو بهش معرفی کردم وخوشحال شد وگفت بسیار احتیاج داشت ومن سپاااسگزار خدایم که توانستم ارامشی را به عزیزی هدیه دهم واین برایم جذب محسوب میشد چون حس عالی بهم داد سپااسگزارم سپاااسگزارم سپاااسگزارم راستی یه مبلغ۱۵۰ تومن هم جذب داشتم🙏🙏🙏🙏مقدار جذبم فک کنم ۲۶یا۷تومن باشه که سپاااسگزار خدایم هستم سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپااسگزارم
سپاااسگزارم از خدااایم قشنگترین جذب من دراین مدت ارامشی بوده که داشتم که حتی باوجود بیماری ترس ولرزشی بر وجودم چیره نشد وبا سپااسگزاری وخوندن سپاااسگزاری دوستانم وفرامین استادم لحطات را دوست داشتنی وبدور از هر رنجی گذراندم که این قوت قلب وارامش را از استادم وانرژی که عزیزان درجهان گسترانده اند دارم سپاااسگزارم سپااسگزارم سپاااسگزارم از خداااایم

سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپااسگزارم از خدایم جذب زیبای امشبم محبتی که دوستانم بهم داشتن ومن سپاااسگزارتر از قبل سپاااسگزار خدایم شدم سپاس خدایم دخترم دوباره سرحال شد ودوباره پیج اینساشو ادامه داد وفیلم تهیه میکنه وشادی وسلامتی وجود نازنینش را فرا گرفته سپاااسگزارم خرگوشمو بردم دکتر وحالش دوباره خوب شد سپااسگزارم سپااسگزارم سپاسگزارم
سپاااسگزارم از خدای مهربان جذب کلی تنقلات ولوازم اشپزخانه سپاااس خدااایم شام هم مهمان همسرم بودیم سپاااس از الطاف پروردگارم
سپاااسگزارم برادر همسرم عملشون بخوبی انجام شده ودر خانه بسلامت رفتند سپاااسگزارررم سپاااسگزااارم سپاااسگزارم
از خدایم همیشه سپاااسگزارم امروز یه خانومی بعنوان خواستگار دخترم تماس گرفتند واز دخترم خوششان امده بود ومن سپاااسگزااارانه خدااایم را تماشا میکردم سپاااسگزارم برای فراوانی وفور همه چیز همه نوع ،خلقت انسان وبرکاتش وتنوع انسانها گویش انها واخلاقهای پسندیده وعالیشان سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپاااسگزااارم
سپاااس از خدااایم رنگ مو خریده بودم ۸۵تومن وشب همسرم از دی جی کالا قیمت گرفت ۱۴۰ بود ومنخوشحال شدم حس کردم جدب امروزم بوده وشادیم را با خوشحالی جشن گرفتم صبح بخشش داشتم وسپاااسگزار خدایم شدم عموم از بیمارستان مرخص شدن ومن امیدوار تر به لطف خدااایم سپاااسگزاری کردم سپاااس که لطف وکرمش را پایانی متصور نیستم
سپااسگزارم سپااسگزارم سپاااسگزارم
سپاس خدایم را امروز مامانم ادامه معالجات چشمش روادامه داد سپاس خواهرم به یه خانه بزرگتر نقل مکان کرد وشکر خدا شوهرش هم سر کار رفته خدایم جذبها وشادیهای من تمامی ندارد سپاااسگزارم سپااسگزارم سپاااسگزارم
خدااایم هر روز زیبایهایت برمن بیشتر نمایان میشود صبح برادر همسرم تماس گرفتند که ماشین شونو میخواستن عوض کنن و۵ تومن کم داشتن وخداروشکر همسرم داشت که بهشون کمک کنه سپاااس برای این شادی قلبم سپاااس سپاااس سپاااس خدای مهربانم برای فراوانیهایت سپاس سپاااس سپااااس برای ماشینهای نوات سپااس🚗🚗🚗🚗🚗

سپاااسگزاارم از خدای فراوانی ها امروز صبح بعد بخشش وخرج کرد روزانه حقوق همسرم را با اضافاتش ریخت ومن سپاااسگزار شدم از خدایم
سپااسگزارم حقوق منهم همسر مهربانم با شادی پرداخت کرد ومن خوشحالتر شدم
😁😁😁😁🙏🙏👏👏خدااایم سپااسگزااارم برای خرج های متنوع خانه ام روغن ماست پنیر نوشابه ،تره بار ،نان های مختلف واای خدایم جذبهای شیرین من تمام ندارد شکرخدایم شکر خدایم شکرخدااایم روزی رسان بی منت👏👏🙏سپااسگزارم از تخفیفهای اجناسم سپاااسگزارم
سپاااس از بخشندگی مهربان خدایم سپاااس سپاااس سپاااس👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏😁سپاااسگزارم از حضور شفا بخش ومهربانت ازمایشات سلامت دخترم خدارو شکر عالی بود وشکر خدا در بدنش انتی بادی تشکیل شده بود سپاس خدایم برای شفای جانمان سپاااسگزاریم این شیرینترین امانت خدااایم سپاااس که هنوز لایقش هستیم سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپاااسگزارم
سپاااس همچنان خدایم روزی ومهرش را درخانه ام میپراکند بستنی وقارج وتن ماهی ونان وکلی خرده ریز وپارچه برای پشت فیلمبرداری برای دخترم سپاااس خدایم مهربانی هایت پایانی ندارد سپااس که همیشه سخاوت مند در زندگیم حضور داشته ای ومنسپاااسگزارم سپااسگزارم سپاااسگزارم
سپاااس از خدااایم بعد نیت بخشش برای عزیزانم اون میزی که لازم داشتم را خداوند به بهترین وجه ونازلترین قیمت ردیف کرد ومن از این موهبت خدااایم سپااسگزاارش شدم سپااسگزااارم سپاااسگزااارم سپاااسگزارم
سپاااس از خداایم برای خانه ام کلی خرج کردیم اگاهانه با شادی میوه های مختلف هندوانه موز شلیل …..وفراونی خدایم را هر لحطه شهادت میدهم سپاااس ناهار هم در خدمت همسرم بودیم سپاااسگزااارم از خدااایم سپاااسگزارم سپاااسگزارم
سپاااس مهربانخدااایم دوباره صبح بعد بخششم لوازمی که لازم داشتم درنهااایت شادی ومناسب تهیه کردم ومنحیران وسپاسگزارم سپاسگزارم سپاااسگزارم
سپاس اینه بغل ماشین همسرم شکسته بود با بهترین قیمت ومارکی که دوس داشت برایش فراهم شد وجالب اینکه سمت راستیش رو هم باقیمت خوب فروخت ومنسپاااسگزار خدای راستگوووو وپرسخاوتم هستم سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپاااسگزارم برای تهیه وجذب کلی گردو،خرما وماست ومرغوبقیه ملزومات زندگیم وکلی بارش روزی وانعام از روی مهر خدایم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم🙏🙏🙏🙏🙏👏👏👏😁
سپاااس از محبت خدااایم پایانی برایش متصور نیستم اون اینه بغل که شکسته بود هم برایش مشتری پیدا شد یه دانشجویی برای کاروتمرینش لازم داشت و۳۰ تومن هم اونروفروخت خلاصه استاد خدااایم از هر روزنه ای ثروتش را نشانم میدهد ومن مشتاقم وسپاااسگزاروسپاسگزارو سپااسگزارتر🙏🙏🙏🙏👏❤️❤️❤️❤️خدایم سپااس بعد مدت بیماری که طی شد عروسم وپسرم امدند ومن شاد از دیدنشان وسپاسگزار خدایم برای سلامتشان سپااسگزارم سپااسگزارم سپاااسگزارم
سپاااس از بخشش غدایی که داشتم انعام الهی دوباره سرازیر شد زرشک یک کیلو باقیمت عالی،تنقلات وکلی خنده وشادی باعروس گلم وسپاااس من بدرگاه خدایم وشکر انواع انعامش که شمردنش تمامی ندارد🙏🙏🙏🙏سپاس مادرم هم تمام پولهای فروش خانه اش راگرفت وباز سپاااس وباز سپاااس
خوابی دیده بودم بعد یک ماه بدون که من بدانم تعبیر شد وخواهر همسرم تماس گرفت وگفت تو اون خوابی که دیده بودی به این شکل تعبیر شد ومن متحیر🤔😳😳😳😳سپاس پارچه ای که داشتم خیاطم با کمترین قیمت برایم لباس میدوزد ومن باز هم سپااسگزار خدایم،سپاس که اعتماد همه را دارم ومرا راز دار میدانند سپاس سپاااس سپاااس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *  
دانلود
close-link