سپاسگزاری بی نظیر خانم زهرا علیزاده

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
🌼🌼🌼
و خدائی که به شدت کافیست …. مگر میشود از پس شکر تو برآمد که هر لحظه است و هزار هزار بخشش تو ، نگاه مهرت ، معجزه ات
از چشمی که گشوده میشود و روزی که با تو آغاز میشود و از هر آنچه از خویش مینمایانی که عاشقتر کنی مستتر سازی ، از نورهای درک و آگاهی که در اندیشه ام مینهی که افکارم را به اعماق کشانی و در هر ذره حضورت را واضحتر بنمایانی
سپاسگزار تو چگونه باشم که من از توام و تو نه منی که فراتر و بینهایتر از هزاران منی
سپاسگزارم مسیر زندگی ام را سازنده توئی ، زینت دهنده و روشن کننده توئی
سپاسگزارم زبان شکوه بسته ای و به زیباترین کلام اذین بسته ای ، دل از غیر گسسته ای و مدهوش خویش کرده ای ، اندیشه از ناروا بریده ای و در تفکر جستن و یافتن خویش غرق ساخته ای ، دستانم را از تمام آویختن ها بریده ای و به دامن خویش دوخته ای ، گوشهایم جز تو نمیشنوند ، دیدگانم بر هرچه نظر می افکند غیر تو در آن نمی بیند
کجا خالی از حضور تو هست که تو حضور هر حضوری
چگونه بی تو شود که تو ممکن هر وجودی
سپاسگزار توام نادیده ها با تو دیدنی میشوند
ناگفته ها به کلام نیامده رخت حقیقت و اجابت میپوشند
صدها گره کور به دست تو وا میشود
سپاسگزار خداوندی چون توام که خدای لم یلدی
سپاسگزار توام خلقت کرد و به هیچ بهانه دریغ نکرد داده نمی ستاند
خدای با عظمتی که احسن خلقتش را عزت بخشیده ، صاحب اختیارش کرده به جبر به راه نکرد بلکه به مهر سر براه کرد
و راه از چاه باز نموند و منتظر و دستگیر که آدمی را از پس راه زندگی به مقصد و مقصود رساند
سپاسگزارم خدای من
سپاسگزارم مالک مقدتر و مهربان من
سپاسگزارم عاشقترین عاشق، زیباترین نقاش❤.

One thought on “سپاسگزاری بی نظیر خانم زهرا علیزاده

  1. نیره says:

    عالی بودی خانم زهرا علیزاده جان سپاس گزاریتان به عمق قلبم نشست انشا… خداوند مهربان همیشه درزندگیتان سایه افکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *  
دانلود
close-link