سپاسگزاری بی نظیر خانم اسما جوادپور

سلامممم صبح یکشنبه شما دوستان بخیر و شادیییی😍😍😍🌿💜❤️☺️
خداوندا سپاس گذارمم که اجازه دادی روزی دیگر در جهانت باشم بتوانمم بخششم را انجام دهمم😍☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم که همسایه های خوبی داریم😍🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم به زیبایی آسمانت آبی بی پایانت☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم به قوی بودن و عالیی بودن پررونق بودن و صدای آقای سبزی فروشی خوش عطرمون☺️🌿💜
خدایا سپاس گذارمم برای صبحونه که خوردمم☺️🌿💜
خدایا سپاس گذارمم برای پیشولی که غذاشوو خوورد☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم که هر لحظه حال پیشولی بهتر و بهتر میشه☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای خونه خوشگلمون☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای خنکی کولر خونمون☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای یخچال خونمون و خوراکی های خوشمزه تو یخچال☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم سپاس گذارمم☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای سلامتی مادرمم☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای سلامتی پدرم☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای سلامتی آبجی حسنام☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای سلامتی آبجی یسرامم☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم به خاطر مشتری های عالیی که دارمم☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای خوش حسابی مشتری هایمم☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای ریال به ریال پول های تو کارت بانکیم☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای ریال به ریال پولی که پدرم در میاره☺️🌿خداوندا سپاس گذارمم برای ریال به ریال حقوق خواهرم☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم برای ریال به ریال حقوق خودمم☺️🌿💜
خداوندا سپاس گذارمم سپاس گذارمم سپاس گذارمم☺️🌿💜

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *  
دانلود
close-link