تمرین و تکنیک

ساده ترین راه های تغییر ارتعاش برای خلق خواسته ها

تلاش برای تغییر جهان پیرامون به موفقیت نمیرسه. مگر اینکه تغییر درونی و تغییر ارتعاش ذهن خودمان رو آغاز کنیم . تمام درک ما از حقایق پیرامونمان به ذهنمان برمیگرده . و طبق اصول بی نقص ذهن ناخودآگاه تغییر یعنی استقبال از دنیای ناشناخته ها که قلمرو حکومت ذهن ناخودآگاه همه ماست .
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست