سپاسگزاری

اثرات شکرگزاری در جذب عشق و رابطه عاشقانه

بدون دیدگاه

اینبار نگاهی نو و دیدی از شکرگزاری بر وجود خویشتن خویش می افکنیم . خود را از دریچه نگاه خدا مرور میکنیم . که اشرف مخلوقات خطابمان کرده و در ما از وجود بی مانند خویش نهاده است . ما را برترین آفرینش خودش برگزید . و تنها دلیل را انسان بودنمان مینامد . بی انکه ظاهر و یا ویژگی و موقعیت خاصی را در ما در نظر بگیرد . و همین یک دلیل کافیست تا خودمان را باارزش پنداریم . و زمانی که به ارزش خویش پی ببریم همین آغاز تغییرات در جذب عشق و روابط عاشقانه در زندگی ما است .

و اما زمانیکه به با ارزش بودن خودمان پی بردیم . با ذهنیتی برنده و با حسی از لیاقت  شکرگزار مواهب وجودی خویش میشویم . عشق به  خویشتن در ما زاده میشود . و همین اغاز تحولات اساسی و اترات شکرگزاری در جذب عشق  و روابط است .

 

عشق ورزی به خود و جذب عشق

عشق ورزی به خود و جذب عشق

اولین قدم در قانون جذب عشق و روابط عاشقانه

اولین قدم این است که میتوان گفت کسانی که خود را نادیده می انگارند . و آن احساس عشق و دوست داشتن را نسبت به خود ندارند . همیشه از یک خلاء در وجودشان رنج میبرند . و همین خود باعث قرار گرفتن در مدار جذب کسانی است , که هیچگاه ان رابطه عاطفی و عمیق را که خواهان آن هستند نتوانند تجربه کنند . و در جذب عشق و روابط عاشقانه نا موفق باشند .

پس اولین قدم در قانون جذب عشق و تجربه روابط عاشقانه این است که خودمان را دوست داشته باشیم . به خود عشق بورزیم . خود را در آغوش بگیریم . خودمان را همینگونه که هستیم بپذیریم . حس لیاقت را در خود تقویت کنیم . و با شکرگزاری صحیح آن را به ایمان در خودمان تبدیل کنیم و همین حس عشق و دوست داشتن و فکر و حس مثبت حاصل از آن را به ضمیر ناخودآگاه خود منتقل کنیم تا آدم هایی با این ویژگی را در زندگی ما جذب کند . و شاهد اثرات شکرگزاری در زندگیمان و در جذب عشق در روابطمان باشیم .

 

قانون _جذب _عشق

قانون _جذب _عشق

 اثرات شکرگزاری در قانون جذب عشق و روابط عاشقانه چیست؟

دیگر اثرات شکرگزاری , تغییر ویژگی های فردی در ما و تبدیل شدن به ویژگی و خصوصیات عالی است . وقتی ما به ارزش و جایگاه خودمان پی ببریم . زمانیکه عاشق وجود خودمان باشیم . هیچ گاه زبان به انتقاد از خود نمی گشاییم . انتقاد تخریب و کوبیدن خودمان , بدترین کار ممکن و ایجاد بدترین فکر و حس منفی است . و باعث میشود ضمیر ناخودآگاه وفادار که قدرت تشخیص این را ندارد که چه چیزی به نفع و چه چیزی به ضرر ماست . کارش تنها بله و چشم قربان گویی است . همان فکر و حس را به اجرا بگذارد . و کسانی را جذب زندگی ما کند که دقیقا همین رفتار را با ما ادامه دهد .

پس میتوان نتیجه گرفت . این خود ما هستیم که تعیین میکنیم که چه کسی در زندگی ما باشد . و چه رفتاری را با ما در پیش کیرد .

بنابراین برای تجربه روابط عاشفانه و جذب عشق و بهترین اشخاص در زندگیمان , نیاز به تحول عظیم در خودمان است . که پایه ان فکر و حس متعالی حاصل از اثرات شکرگزاری است . و ایجاد و تقویت حس لیاقت هست . در اولین قدم باید عشق و دوست داشتن را از طرف خودمان تجربه کنیم .

آنگاه است که قدرتمندترین و وفادارترین مجری کار خود را بی نقص انجام میدهد و ما را به سمت بهترین تجربه ها و جذب آدم های خوب سوق میدهد . و این تنها با حس متعالی و اثرات شکرگزاری ممکن است .

 

جذب عشق و رابطه عاشقانه

جذب عشق و رابطه عاشقانه

با شکرگزاری ارتعاش مثبت را همیشه حفظ کنیم !

باید به یاد داشته باشیم .  سپاسگزار واقعی در هر حال ارتعاش و فکر و حس مثبت و شادی خود را حفظ میکند .  و این تنها با دیدن مواهب بیشمار و رنگارنگ زندگی ممکن است . باید سعی کنیم برای حفظ رابطه  تقویت و عالی کردن هر لحظه آن , طرف مقابلمان را آنگونه که هست بپذیریم . و از ویژگیهای خوبش شکرگزار باشیم . انگاه اثرات این شکرگزاری را در جذب عشق و رابطه عالی خواهیم دید .

و همچنین بر روی ویژگی ها و نکات مثبت او متمرکز شویم .

در این صورت است که ضمیر ناخوداگاه میتواند . همین ارتعاش را به صورت تجربه های جدید و عالی از روابط در زندگی ما مدام اجرا کند . و حتی اگر شخصی در زندگی ما باشد که در مدار ارتباطی ما نیست . با زوم کردن بر نکات مثبت به صورت خودکار از مدار ارتباطی ما خارج میشود . و افرادی با ویژگی ها و خصوصیات که ما خواهان ارتباط با انها هستیم وارد دایره ارتباطی ما و زندگیمان خواهند شد . و اینها تنها گوشه ای از اثرات شکرگزاری در تمام زوایای زندگی  و مخصوصا در جذب عشق است .

لیست شکرگزاری روابط عاشقانه

(اثرات شکرگزاری پر ارتعاش تقدیم زندگی شما )

 • سپاسگزارم خداوندگارعشق , که عشق را آفریدی تا ناب ترین احساس ها را بشر بتواند تجربه کند
 • سپاسگزارم که هر لحظه در مدار جذب انسان های خوب و روابط عالی قرار دارم
 • سپاسگزارم خالق بی مانند من برای ورود دم های خوب به زندگانی ام , که وسیله رساندن عشق و موهبت های تو به من هستند
 • سپاسگرازم برای جریان عشق و محبت در وجودم , که سبب جذب عشق و روابط عاشقانه به زندگی من است .
 • سپاسگزارم که اطراف مرا انسان های خوب و بی نظیر احاطه کرده است .
 • سپاسگزارم تو خالق و خود عشق هستی . و پیوند دهنده دلها .
 • سپاسگزارم که شکرگزاری خود ما را در مدار جذب غشق و روابط عالی قرار میدهد .
 • سپاسگزارم که هر لحظه عشق میپراکنی با شکوه خداوند .
 • سپاسگزارم که سپاسگزاری با حس لیاقت و عشق به وجودم , باعث جذب عشق و روابط عاشقانه به زندگی من میشود .
 • سپاسگزارم که بهترین انسان را شریک زندگی و لحظه های من قرار دادی . تا هر لحظه با تجربه مهر و محبت , بیشتر و بیشتر به تو نزدیک شوم.
 • سپاسگزارم که عاشق خودم هستم . و همین بهترین ومهمترین قدم برای جذب عشق و دریافت آن از دیگران است .
 • سپاسگزارم که هر روز عشق الهی تو زندگی مرا به سمت زیباترین تجربه های عاشقانه می برد .
 • سپاسگزارم که شایستگی و لیاقت خودم را به داشتن هیچ عامل بیرونی دیگر گره نمیزنم . و ان را تنها در انسان بودن و اشرف مخلوقات تو بودن یافته ام .
 • سپاسگزارم که به بی نظیر بودن خودم ایمان دارم . و آن را با ارزش میدارم . و در آغوش میکشم . و به آن به عنوان آفریده بی مانند تو عشق می ورزم .
 • سپاسگزارم که تو عاشق نیستی . بلکه خود عشق هستی . که جهان را پر از شور و نشاط زیستن و عاشق شدن کرده ای .
 • سپاسگزارم تمام آنان که در زندگی و در دایره ارتباطی من قرار دارند . انسان های لایق و بی نظیری هستند .
 • سپاسگزارم با عاشق خودم بودن تمام آنان که در زندگی من قرار دارند نسبت به من مهر و محبت و عشق دارند . و همین برکات زیادی را سمت زندگی من میکشاند .
 • سپاسگزارم آدم هایی که در زندگی من وارد میشوند . همیشه مواهب بیشمار تو را برای من به ارمغان می آورند .
 • سپاسگزارم که من همیشه بر روی نکات مثبت طرف مقابلم متمرکز میشوم .
 • سپاسگزارم ارتعاش و فرکانس عالی عشق در من همیشه فعال است . و همین خود باعث جذب عشق و بهترین روابط در زندگی من   میشود .
 • سپاسگزارم که با اگاهی از اصول ضمیر ناخوداگاه , ذهن خود را تنظیم میکنم . تا بهترین و عالیترین اتفاقات را در روابط خویش تجربه کنم .
 • سپاسگزارم که هیچ گونه وابستگی در روابط زندگی ام ندارم . بیشتر حس عشق و دوست داشتن را در ان به جریان می اندازم چرا که وابسگی دلیل بر دور شدن و جدایی هاست .
 • سپاسگزارم تنها به خودم و خدای خودم وابسته هستم . در ارتباط با بقیه تنها روابط دوستانه به دور از هرگونه وابستگی را پیش گرفته ام .
 • سپاسگزارم از خودم نقد و انتقاد نمیکنم . بلکه عاشقانه خویش را پذیرفته ام . و همین حس باعث بهترین اتفاقات زنگی من است .
 • سپاسگزارم با تنظیم ذهن و قلبم وبا ایجاد ارتعاش و فرکانس کسی را که دوست دارم جذب زندگی ام میکنم .
 • سپاسگزارم هر لحظه خودم و شخص مقابلم را میستانم .  همین باعث افزایش جذب عشق و محبت در زندگی ام میشود .
 • سپاسگزارم من و همسرم از عاشقانه ترین رابطه نسبت به هم برخوردار هستیم .
 • سپاسگزارم آغاز اتفاقات و تغییرات پیرامونم را در شروع تغییرات در وجود خودم یافتم . و برای تجربه بهترین روابط ان را از اصلاح رابطه ام با خودم رقم میزنم . و در اولین قدم خودم را عاشقانه به آغوش میکشم .
 • سپاسگزارم با دیدن داشته هایم با زبانی از شکرگزاری به تمجید و تحسین مواهب و خوبیهای وجود خودم میپردازم . و خوبیهای نهفته در وجود طرف مقابلم را هر لحظه در دید و ذهن و فکرم بزرگتر میکنم .
 • سپاسگزارم در مدار عشق و ارتباط های عالی خودم را قرار میدهم . و زیباترین ها را با ساختن در ذهن و فکرم در زندگیم به صورت حقیقی درک میکنم .
 • سپاسگزارم برایم از جنس خودم همسری در زندگی ام خلق کردی . تا سبب آرامش و شادی در زندگیم باشد .
 • سپاسگزارم که هر روز مرا به سمت انسان های خوب و درک روابط عالی هدایت میکنی .
 • سپاسگزارم خدای من که هر لحظه عشق تو را بیشتر درک میکنم . عاشق خودم میشوم . و مهربانی تو هر لحظه در زندگی من جریان دارد .
 • سپاسگزارم که اموختم طبق اصول دهن ناخوداگاه بهترین رابطه با خودم هست نه با هیچ کس دیگری .
 • سپاسگزارم به این اگاهی رسیده ام . برای جذب و حفظ ان تنها باید ارتعاش را در خود فعال نگه دارم .
 • سپاسگزارم همیشه با داشتن حس و فکر مثبت , زندگی خود را سرشار از اتفاقات هیجان انگیز میسازم .
 • سپاسگزارم که هر لحظه با مرور فکر و حس مثبت همان را به ضمیر ناخوداگاه خودم میسپارم . تا با اجرای ان تجربه های بیشتری را به من بچشاند .
 • سپاسگزارم که هر چقدر به خودم و خدای خودم عشق می ورزم , بیشتر مورد عشق ورزی از سمت دیگران قرار میگیرم .
 • سپاسگزارم که افرادی وارد زندگی من میشوند . که با من هم ارتعاش و هم فرکانس و هم انرزی هستند .
 • سپاسگزارم که احساس و عشق را در قلبها نهادی . تا ارتباط های عمیق تر , صمیمانه تر و محکم تر شکل بگیرند .
 • سپاسگزارم که با دوست داشتن خودم و با ایجاد حس لیاقت , خودم را لایق بهترین روابط میدانم .
 • سپاسگزارم هر لحظه فراوانی عشق و حضور انسان های خوب را در زندگی ام درک میکنم .
 • سپاسگزارم از ارتباط های عاطفی عالی با همسرم لذت میبرم .  و زندگی ام سرشار از شادی وارامش است .
 • سپاسگزارم عشق بی مانند خودت مهربان خدای من آرامش بی انتهایی را در جانم فرو مینشاند . و وجودم را لبریز از افکار و احساسات خوب میسازد .
 • سپاسگزارم میتوانم عشق مورد علاقه ام را نه از طریق تلاش و کنترل عوامل بیرونی , بلکه از طریق سپردن به تو و با فکر و حس مثبت به زندگی ام جذب کنم .
 • سپاسگزارم میتوانم رویایی ترین و عاشقانه ترین ارتباط را در ذهن و قلب خودم با درک و حس عشق الهی تو به ضمیر ناخودآگاهم بسپارم . و هر لحظه بیشتر و بهتر دریافت کنم .
 • سپاسگزارم با تغییر رفتارم با خودم اطراف خودم و رفتار دیگران با خودم را تغییر میدهم . و بهترین اتفاقات را در روابطم رقم میزنم .
 • سپاسگزارم که هر لحظه عشق و محبت میبخشم . و چندین برابر آن را در زندگی دریافت میکنم .
 • سپاسگزارم هر روز دایره ارتباطی من گسترده تر میشود . افراد خوب زیادی در زندگی من وارد میشوند . و سبب دریافت مواهب بیشتری از عشق الهی میشوند .
 • سپاسگزارم من همیشه فکر و حس مثبت را انتخاب میکنم . و مرور آن در ذهنم خودم را در مدار جذب روابط عالی قرار میدهم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست