در این بخش بصورت روزانه، جذبهای فوق العاده و لاکچری دوستان سپاسگزار در دوره اصول ذهن ناخودآگاه قرار می گیرد.