تمرین و تکنیک

1 تکنیک دستیابی به ضمیر ناخودآگاه شگفت انگیز در جذب خواسته

یکی از قدرتمندترین تکنیک دستیابی به ضمیر ناخودآگاه و جذب خواسته رو میتوان در آموزه های نویل یافت . موضوع اصلی آموزه های نویل گودارد اینه که شما نیروی خلّاق کائنات هستین . دنیای بیرونی شما بازتابی مستقیم از وضعیت بکارگیری درونی ذهن شماست . به همین دلیل شما می تونین با تمرین دادن قوه...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست