ضمیر ناخوداگاه

به ضمیر ناخودآگاه اجازه بده معجزه بسازه

4 دیدگاه

از شگفتی های درون ما ضمیر ناخودآگاه قدرتمند ماست . که متشکل از یک دنیای ماورایی متصل به نامحدودترین هاست . پس شناخت این ذهن و استفاده از آن در جهت برآوردن آنچه در زندگی می خواهیم . لذت بخش و در عین حال سودمند است.
وقت آن رسیده که قدم بگذاریم در دنیای بی انتهای ذهن . چرا که این دنیا همان جایی ست که گشاینده تمام معماها ست . و جایگاه پاسخ هایی است که در پی ان بوده و هستیم . دنیای پر از راز و رمز عصر جدید که تمام تحولات تاریخ پر رمز و راز بشر از اکتشافات و شگفتی افرینی هایش زائیده قدرت ذهن اوست.

ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه

ذهن خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه چیست؟

ذهن همه ما از دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده است . بخش خودآگاه تنها 5 درصد از ذهن و بخش ناخودآگاه 95 درصد را به خود اختصاص میدهد .
ذهن خودآگاه, تحلیگر و بسیار منطقی است . تمام حسابگری و دو دوتا کردن های شما مربوط به همین بخش ذهن است . آیا تاکنون نجواهای درونی را شنیده اید که میگوید : “مگر میشود ؟” و” امکان ندارد” و به این شکل حال بد و منفی و استرس را برایتان رقم میزند؟.

این ذهن هیچ میانه ای با صبر و حوصله و شکیبایی ندارد . و بسیار عجول است . مدام به گذشته سرک میکشد تا ایجاد ترس و نگرانی کند. فراموشکار و بهانه گیر است . بسیار محدود است و هر آنچه که با حواس پنجگانه خود درک میکنیم نتیجه همین ذهن خودآگاه است . این ذهن تنها قدرت تاثیرگذاری 5 درصدی دارد . اما آنچنان در طول زندگی به آن بها می دهیم و بوسیله آن می خواهیم منطقی تمام جوانب زندگی را بسنجیم و جلو برویم . که ذهن خودآگاه به قدرت بلامنازع زندگی هایمان بدل شده است . و ضمیر ناخودآگاه که قدرت نامحدود خلق معجزات را در همه ابعاد زندگی دارد به حاشیه رانده شده است.

ذهن خودآگاه و ناخودآگاه

ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

 

اما ذهن ناخودآگاه که آن را بعنوان ضمیرناخودآگاه نیز می شناسیم . مالک اکثریت ذهن شما و در واقع سازنده اصلی زندگی شماست . هیچ محدودیتی ندارد و قلمرو آن ناشناخته های شگفت انگیز و بی انتهاست . نه تحلیل کردن میداند و نه منطق سرش میشود. همین ذهن شماست که عاشق سپاسگزاری است . چون تنها با فکر و حس کار میکند . فکری که در ضمیر خودآگاه شکل میگیرد و حسی که نسبت به فکر در قلب ایجاد میشود به صورت ارتعاش وارد ذهن ناخودآگاه شده و توسط آن به صورت جذب برکات اجرا میشود .

ضمیر ناخوداگاه نه با گذشته کار دارد و نه با اینده بلکه فقط و فقط با زمان حال است که قدرت خویش را نشان میدهد . یعنی فکر و حس شما را در لحظه حال، یعنی فکر و حس همین الان الان شما را بعنوان ارتعاش دریافت می کند و اتفاقات متناسب با آن ارتعاش را به زندگیتان می آورد. این ذهن همیشه برنده است و اهل هیچ شوخی و پیام مبهمی نیست با جدیت تمام فکر و حس شما را دریافت میکند و دقیق به اجرا میگذارد .

حتما در زندگی همه شما سورپرایز ها و معجزات کوچک و بزرگی رخ داده است که قابل توجیه با ذهن منطقی خودآگاه نیست و ما می توانیم فقط بگوییم که این جز از جانب پروردگار عالیمان ممکن نبوده و نیست.
بله کاملا درست است. این جانب خداوند پرقدرت جهانیان است و منشاء آنجاست اما شما یک قدرت خلق کنندگی دارید در همین نزدیکی! کافیست کمی به درون خود رجوع کنید.

ذهن خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه

ذهن خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه

قدرت نامحدود ضمیر ناخودآگاه هدیه ویژه خدا به اشرف مخلوقاتش هست .

خداوند آن زمان که انسان را به عنوان اشرف مخلوقات در زمین قرار داد . ودیعه ای درون او قرار داد . که منبع خلق کنندگی و معجزه سازی اوست و به سبب این ودیعه او می تواند در جایگاه خدایی روی زمین باشد . و همچون او، بیافریند. و خالق زندگی رویایی خود باشد.
این ودیعه همان ذهن ناخودآگاه نامحدود همه ماست .  هرلحظه با سرچشمه هستی یعنی خداوند قادر متعال در ارتباط است . و نور و قدرت معجزه سازی هرلحظه در ما جاری ست.
پس اگر روزی را طی کردیم و در آن معجزه ای ندیدیم . آن روز را از دست رفته بدانید دوستان خوبم. چرا که قدرت ضمیرناخودآگاه خود را نادیده گرفته اید.

میتوان ذهن ناخوداگاه را وفادارترین , قدرتمندترین و امانت دارترین مجری دانست . که در همه حال در حال اجرا و جذب برکات و به راه انداختن معجزه هاست. وفادارترین یعنی فقط و فقط فکر و حس شما را می بیند . و به فکر و حس شما وفادار است . و همان را فقط اجرا می کند. به فکر و حس هیچ کس دیگری در زندگی شما و در اطرافیانتان کاری ندارد. و فقط و فقط جوری تنظیم شده که ارتعاش شما را دریافت و اجرا کند.

امانتدارترین یعنی دقیق تر از هر اصول فیزیک و شیمی و ریاضی، فکر و حس شما را اجرا می کند. دقیق دقیق است و همان ارتعاشی که شما دهید دقیقا همان را دریافت می کنید . و در اجرای این فکر و حس، ذره ای خطا ندارد و امانت دار فکر و حس شماست . و اگر ورودی خوب به آن دهید همان را اجرا می کند و اگر ورودی بد باشد نیز همان!

 

ذهن خودآگاه _ذهن ناخودآگاه

ذهن خودآگاه _ذهن ناخودآگاه

تفاوت های ذهن خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه

پس تا اینجا دریافتیم که :

ذهن خودآگاه

 • 5 درصد ذهن را تشکیل می دهد.
 • تحلیلگر و منطقی ست.
 • اهل حسابگری و دودوتا کردن است.
 • فراموشکار و بهانه گیر است.
 • از ناشناخته ها بیزار و از آن فراری ست و به محض نزدیک شدن به آن احساس ترس و نگرانی را القا می کند.

و ذهن ناخودآگاه (ضمیر ناخودآگاه)

 • 95 درصد ذهن را تشکیل می دهد.
 • امانتدار و وفادارترین به اجرای فکر و حس شماست.
 • غیر منطقی ست و کارش فقط اجراست.
 • عاشق ناشناخته هاست و از آنجا خلق می کند.
 • زمانش، زمان حال و عاشق سپاسگزاری ست.

اما سوال مهم اینجاست . که چگونه میتوانیم بروی ضمیر ناخودآگاه تسلط داشته باشیم . و به آن دستور دهیم؟چگونه میتوانیم ضمیر ناخودآگاه را برنامه نویسی و برنامه ریزی کنیم؟

این سوال به ظاهر مهم، در حقیقت نادرست طراحی شده است . چون ما با ذهن ناخودآگاه خود هیچ کاری نداریم . هیچ تلاشی برای تاثیرگذاری بروی آن هم انجام نمی دهیم. تنها توجه و تمرکز ما بروی تربیت ذهن خودآگاه است . و تنها کاری که ما باید به آن همت گماریم، تنظیم و کنترل ورودی های ذهن خودآگاه است . کافیست این 5 درصد را مدیریت کنیم . تا 95 درصد ذهن ناخودآگاه گوش به فرمان اجرای خواسته های ما برآید.

در ابتدای امر این کار سخت است . چون ذهن خودآگاه به اندازه سالهای زندگیمان پرقدرت و پرنفوذ شده است . و آنچنان چشم و گوش و ذهن ما را پر کرده است که جز او نمی بینیم .
اما حقیقت چیز دیگری ست . تا شروع به تربیت ذهن کنیم به سرعت نتایج جدیدی به زندگیمان می آید .

پس سوال اصلی این است که تربیت ذهن خودآگاه چگونه میسر می شود؟
تربیت به این معنی ست که بدانیم هرآنچه می خوانیم، میبینیم گوش می دهیم و به آن توجه می کنیم . و آن ها را در قلب خود حس می کنیم . باعث ایجاد یک ارتعاش شده که این ارتعاش مستقیم وارد ذهن ناخودآگاه می شود . و او که قدرتمندترین و امانت دار ترین مجری ست آن را بی بروبرگرد اجرا می کند.

ارتعاش ذهن در ضمیر ناخودآگاه

ارتعاش ذهن در ضمیر ناخودآگاه

ارتعاش چیست؟

ارتعاش، تراوش یک فکر بعلاوه ایجاد حس متناسب با آن فکر در قلب ماست . توجه داشته باشید که بسیاری از این افکار ناخواسته می آید و ناخواسته با حس ترکیب می شوند . و ارتعاشات هرلحظه شما را تشکیل می دهد.

حالا که متوجه شدیم ارتعاش چیست . این بسیار مهم است که بدانیم ذهن ناخودآگاه نمی داند ارتعاش رسیده، خوب است یا بد! . فقط آن را اجرا می کند و آن چه از نتایج در زندگیتان پیش می آید. پاسخ ذهن ناخودآگاه به ارتعاشات ارسالی خودتان است .
مثلا گاهی می بینید اتفاقات خوب پشت سرهم می افتد. چرا؟ یا چند اتفاق بد بفاصله ساعاتی رخ می دهد.

دلیل رخ دادن اتفاقات در زندگی چیست ؟

جواب همین است . شما در اولین اتفاق خوب، هیجان زده هستید . احساس خوبی دارید و مرتب به اتفاق خوب افتاده فکر می کنید . و این توجه فکر و قلبتان یک ارتعاش عالی به ذهن ناخودآگاهتان می فرستد و اتفاق خوب بعدی رقم می خورد .
در مورد اتفاق بد هم همینطور است . حتی شده گاهی یک اتفاق بد، بارها و بارها تکرار می شود . و شما هردفعه عصبانی تر و ناراحت تر می شوید و دوباره اتفاق بد چندین و چندباره می افتد .

این هم به این دلیل است که شما توجه و تمرکز خود را بروی آن اتفاق بد گذاشته اید . و آن را مرتب ناخواسته در ذهن مرور می کنید . و احساس بد را در قلبتان بازخوانی می کنید . این باعث می شود ارتعاش آن اتفاق بد را دوباره و دوباره به ذهن ناخودآگاهتان ارسال کنید . و نتایج مشابه را دریافت کنید.

پس مهم است که با ساز و کار ذهن خودآگاه و ناخودآگاه خود آشنا شوید . و با کسب این آگاهی، جلوی اتفاقات بد ناخواسته را بگیرید . و در عوض، به ذهن ناخودآگاه خود اجازه دهید . راه معجزات را به زندگیتان باز کند . و نامحدود ها را به زندگیتان فراخوانی کند .
ذهن خودآگاه تربیت نشده یعنی نفس، نفسی که یا بدنبال گذشته ست یا بدنبال آینده و با زمان حال اصلا میانه ای ندارد . در صورتی که زمان اصلی ذهن ناخودآگاه فقط و فقط زمان حال است . یعنی شما باید از زمان حالت لذت ببرید.

لذت از زمان حال

لذت از زمان حال

اما چجوری باید از زمان حال لذت ببرید؟

از طریق قدرتمندترین انتخابی که خدا هرلحظه به شما داده است . یعنی انتخاب فکر و حسی که به شما آرامش بدهد و جذب ها و موهبت ها را برایمان به ارمغان بیاورد . باید انتخاب کنید تا از قدرت ضمیر ناخودآگاه بتوانید استفاده کنید .

پس وقتی که ذهن خودآگاه تربیت شد . یعنی توانسته اید کنترل ورودی های هرلحظه به ذهن را بدست بگیرید . و بهترین را برای ورود انتخاب کنید , با ذهن ناخودآگاه یکی میشود و شما دیگر خودتان را با ذهن خودآگاه و با محتوای ذهن خودآگاهتان یکی نمیدانید . و دیگر اجازه کنترل زندگیتان را به این ذهن محدود منطقی نمی دهید .

آن زمان است که می توانید ادعا کنید ذهن شما در حال تربیت شدن است . و از زمان حال خود لذت میبرید و اجازه میدهید که اتفاقات، موهبت ها، فراوانی ها و تمام آرزوها، رویاها و اهدافی که دارید ، آروم آروم به زندگیتان وارد شود.
اولین قدم برای تربیت ذهن خودآگاه که یک تکنیک قدرتمند و مخصوص ارسالی از طرف خود خدا برای انسان هاست , تکنیک شکرگزاری ست. ضمیر ناخودآگاه عاشق سپاسگزاری ست و ارتعاش ارسالی آن به ضمیر ناخودآگاه بسیار قوی ست و به سرعت اجرا می شود .

 

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • جهان هستي قدرتمند ترين ارتعاشات جذب رو داره ، همونجور كه در اين متن بسيار عالي گفته شده
  و دقيق توضيح داده شده قانون شكر گذاري يك قانون كاملا بي نقص هست كه كار خودشو خوب انجام ميده

  پاسخ
  • سلام بر شما دوست بی نظیرم سپاسگزارم از توجه شما و ارسال دیدگاهتون . و انتخاب عالیجناب ذهن برای مطالعه در مسیر رشد آگاهی

   پاسخ
 • حمید زینت لو
  15 فروردین 1400 10:48 ب.ظ

  سایت تون عالیه،اطلاعات فوق‌العاده‌ای میده

  پاسخ
  • سلام بر شما دوست و همراه بی نظیر سپاسگزاریم از اظهار لطف شما و حضورتون
   عالیجناب ذهن باشید و برکاتتون نامحدود

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست