مهارت های ذهنی

برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه برای رسیدن به موفقیت ها (بخش دوم)

برای برنامه ریزی و تنظیم ذهن ناخودآگاه نیاز به رعایت اصولی است که باید به آنها توجه کرد . میزان مقاومت خود را شناسایی کنید هنگامی که ذهن ناخودآگاه ، ما را از دنبال کردن چیزهایی که دوست داریم بازگرداند و مانع شود به این علت است که ما در این مورد با باورهای متضاد...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست