با سپاسگزاری هر چه می خواهید جذب کنید

« ھرکس که قدردان و سپاسگزار باشد بیشتر و به حد کفایت به او عطا خواھیم کرد .  ھرکس که قدردان نباشد ، ھرآنچه  راکه  دارد از او بازمیستانیم »

سپاسگزاری قانونی جهانی است که تمام زوایای زندگی شما را در بر می گیرد . ایمان داشته باشید اگر از این مولفه جهانی به خوبی و به درستی استفاده کنید تمام آنچه در زندگی دوست دارید در مدت کم به زندگی شما هجوم میآورد ، از ثروت و امکانات مادی تا تجربه عشق و رویایی ترین رابطه عاشقانه و رشد و رونق کسب و کار و موفقیت تحصیلی و کسب رتبه های برتر تا سیراب شدن از تمام مواهب و برکات دنیوی .

براساس قانون جذب که تمام انرژی و نیروی موجود در جهان پیرامون ما را از شکل گیری اتمها تا حرکت گیاهان ،  « هر چیزی مشابه خود را جذب می کند » را در بر دارد .

اکتشافات علمی آلبرت انیشتین ، نگرش ما را به جھان تغییر داده است و ھنگامی که  درباره دستاوردھای تاریخی اش سؤال میشود ، او تنھا از سپاسگزاری نسبت به دیگران میگوید .

طبق اصول ذهن ناخودآگاه و قانون جذب به اندازه ای که سپاسگزار باشید به شما نعمت و برکت و موهبت های زندگی داده خواهد شد . و این فایل های هیپنو تراپی سپاسگزاری سیم کشی جدید و معجزه آسایی را برای شما و زندگیتون ایجاد خواهد کرد چرا که ذهن ناخودآگاه قلمرو مهمترین پدیده ذهنى ماست و اگر همیشه سپاسگزار باشید نعمت ها از درو دیوار برای شما خواهد بارید ! موضوعی که کسانی که از این فایل ها استفاده کرده اند تجربه خیلی خوبی را برای مجموعه ” عالیجناب ذهن” منعکس کرده اند

باشد که معجزه ی شکرگزاری درھای دنیای نوینی را بر زندگی شما بگشاید و برای تمامی سالھای زندگیت شادمانی ، ثروت ، سلامتی ، همسر دلخواه، عشق ، موفقیت و رشد و رونق در کسب و کار موفقیت تحصیلی و تمام مواهب زندگی را به ارمغان آورد.

این خواسته ی قلبی مجموعه ” عالیجناب ذهن برای تو و تمامی جھان است !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.