مهارت های ذهنی

قدرت درونی انسان , راز شگفت انگیز اشرف مخلوقات بودن

مغز فیزیکی شما صرفاً وسیله نقلیه ای است که توسط ذهن حقیقی تان که یک میدان انرژی است ، استفاده می شود. تمام مواد فیزیکی یک میدان انرژی است که از سطوح مختلف ارتعاشی تشکیل شده است که فیزیکِ آن را تشکیل می دهد. رویدادها و شرایط زندگی یک فرد نیز ارتعاشی از انرژی است....
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست